Dobré správy – pomoc sa navyšuje. Aké sú podmienky?

 Dobré správy – pomoc sa navyšuje. Aké sú podmienky?

 

Február priniesol pre gastro a hotelové prevádzky dobré správy. Zatiaľ síce nemôžu bez obmedzení otvoriť, no pripravujú sa zmeny v Prvej pomoci + a tiež pri čerpaní dotácie na nájomné.

Návrhy, ktoré na spoločnej tlačovej konferencii predstavili ministri Milan Krajniak a Eduard Heger, zajtra (3. 2)  bude na svojom zasadnutí schvaľovať vláda. Ohlásené zmeny, hodnotí Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska ako naplnenie svojich požiadaviek na pomoc gastrosektoru v rozsahu navýšenia pomoci na 100% celkovej ceny práce a možnosti čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých od 2. 9. 2020. Navrhované zmeny v schéme pomoci ešte musí odobriť Európska komisia.

stroj-incuple

Návrhy zmien:

  • za január 2021 a ďalšie mesiace bude zamestnávateľ môcť čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých po 2.9.2020 až do 1.2.2021.
  • od februára sa navyšuje príspevok pre SZČO na max. 870 EUR, a pre zamestnávateľov až na 100% celkovej ceny práce zamestnanca do výšky 1082 EUR.
  • príspevok bude odstupňovaný po 10% a to v rozpätí od 20 % do 80%.

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

hotel-lomnica-tatry-19

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie, podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Je tu však aj možnosť, ako získať až 870 €.  Ak sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistí do 15. februára 2021 a požiada o príspevok v rámci opatrenia 2, získa vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Ak už máte s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny podpísanú zmluvu, nebude potrebné podpisovať nový dodatok, bude to jednostranný úkon zo strany príslušného úradu práce. Obdobie vyplácania prvej pomoci sa má predĺžiť do 30. júna tohto roka a pokračovať by sa malo dovtedy, kým to bude potrebné.

salky-kavickari-incuple

Pomoc s fixnými nákladmi

Na spoločnej tlačovej konferencii zároveň bola ohlásená príprava zmeny pomoci s nájmom, ktorá sa pretransformuje na pomoc s fixnými nákladmi, pričom pri tejto pomoci získa vyplatenú podporu priamo podnikateľ. „Je dôležité tú schému urobiť tak, aby dostal podnikateľ, ktorý má svoje fixné náklady, tie peniaze do ruky, a potom on s nimi narábal. Toto, žiaľ, pri schéme s nájmami nebolo možné,” skonštatoval minister financií. Prostriedky na pomoc s nájmami neboli na rok 2021 vyčlenené a preto ich rezort financií musel uvoľniť nad rámec rozpočtu a to vo výške  50 miliónov Eur.

Práve nájomné v prípade menších kaviarní alebo reštaurácií predstavuje, podľa ekonómov, často najpodstatnejšiu časť nákladov na samotný chod prevádzky. „Na Slovensku sa tieto náklady započítavajú do celkových fixných nákladov, nepreplácajú sa v plnej výške ako napríklad v Českej republike. Ak by sme si teda mali rozobrať konkrétny prípad, ak prevádzkovateľ dostane pomoc od štátu po niekoľkých mesiacoch od začatia výpadku jeho príjmov, môže to byť pre neho pri úplne zatvorenej prevádzke likvidačné práve kvôli tomu, že nájomné sa platí častokrát kvartálne, niekedy dokonca ročne vopred a takýto prevádzkovateľ nie je schopný tento náklad uniesť v ďalšom období. Rovnako na strane prenajímateľov je táto situácia komplikovaná, pretože na nehnuteľnostiach viaznu úvery, je potrebné uhradiť daň z nehnuteľností či zálohy za dodávky médií. To vytvára špirálu druhotnej platobnej neschopnosti nielen u prenajímateľa nehnuteľnosti, ale aj ďalších jeho dodávateľov,“ priblížila ekonomický pohľad na problematiku dotácie na nájomné v našom článku Eva Nemšáková.

felka-poprad-velka-56

Odvody – samostatná kapitola

Odklad platby poistného za január 2021 bude možný do 30. júna 2021. Návrh sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Odklad sa bude týkať povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených SZČO a zamestnávateľov. „Vládou schválený lockdown v praxi znamená, že podnikatelia v ubytovaní či stravovaní nemôžu poskytovať svoje služby a riadne podnikať. Je zrejmé a preukázateľné, že v takejto situácií nie je možné žiadať od podnikateľov v hotelierstve a gastronómii, aby si v celom rozsahu a s odkladom splnili svoje povinnosti voči Sociálne poisťovni. Riešenie, ktoré v takejto situácií očakávajú podnikatelia a zamestnávatelia, je úplne odpustenie sociálnych odvodov za mesiac január,“ apeluje Marek Harbuľák, generálny manažér  Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

interier-chateauruban

 

Zdroj: AHRS, TASR

Spracovala: Mária Baláž Gyuránová

Foto: archív Kávičkári.sk

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články