Ako je to s finančnou pomocou a opatreniami na uľahčenie podnikania v gastronómii v roku 2021?

 Ako je to s finančnou pomocou a opatreniami na uľahčenie podnikania v gastronómii v roku 2021?

 

Koncom roka spustilo Ministerstvo hospodárstva SR ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na nájomné pre podnikateľov, ktorých zasiahla 2. vlna pandémie nového koronavírusu. O dotácie sa môžu uchádzať malé, stredné i veľké podniky.      A predstavili aj pripravované zmeny na uľahčenie podnikania. 34 z nich sa týka gastra.

Prevádzky, ktoré zasiahla 2. vlna pandémie, budú môcť žiadať o dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo dôsledkom prijatých opatrení. „Peniaze teda poskytneme aj prevádzkam, ktoré boli na jeseň obmedzené opatreniami, ale aj tým, ktoré môžu byť potenciálne obmedzené počas ďalších týždňov či mesiacov – v závislosti od pandemickej situácie a prijímaných opatrení,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. V rámci 1. vlny MH vyplatilo 19.359 žiadostí v celkovej výške 39 854 243 eur. Kompletné výzvy záujemcovia nájdu na stránke https://najmy.mhsr.sk/

Žiadosti Ministerstvo hospodárstva SR prijíma do 31. marca 2021. A oproti prvému kolu nastali dve zmeny:

  1. nárok na dotácie budú mať nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať teda budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať.
  2. kým v rámci 1. vlny bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posúva na 1. augusta 2020.

„Vízia na rok 2021? Bankroty, prepúšťanie, ale aj rýchle oživenie trhu,“ tvrdí ekonóm Július Činčala.

Čítať viac >

„Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,“ pripomenul rezort s tým, že ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Práve toto naviazanie dotácie považuje za problém Platforma Stále máme chuť, v ktorej sa združili asociácie a občianske iniciatívy s cieľom nájsť opatrenia, ako ťažko skúšanému gastru, pomôcť. Tretí bod z ich navrhovaných 6 opatrení je práve podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa.

469 zmien na uľahčenie podnikania

Pred sviatkami predstavilo Ministerstvo hospodárstva SR aj opatrenia, ktoré sa dostali do druhého „podnikateľského kilečka“ z viac ako 2500 podnetov od verejnosti. Tie sa budú po medzirezortnom pripomienkovaní, snažiť zaviesť do praxe. Na to, ktoré to budú, si však budeme musieť počkať. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil že podnety budú konzultovať so zamestnávateľmi, ministerstvami, no niektoré budú postupne dávať do medzirezortného pripomienkového konania. Takýchto zmien už v súčasnosti urobili 20. Do zoznamu sa dostalo aj šesť opatrení z užšieho výberu súťaže o byrokratický nezmysel roka.

Zo zoznamu vyberáme 34 opatrení, ktoré sa priamo týkajú HoReCa segmentu:

Zjednodušiť základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevádzky (napr. na používanie vybraných zariadení)

Zrušenie oznamovacej povinnosti podnikateľa voči Štátnej veterinárnej a potravinovej správe

Zjednodušenie pravidiel označovania alergénov

Zrušenie prevádzkového poriadku v potravinových prevádzkach a v rámci právnej úpravy HACCP zrušiť „godplating“

Zjednodušiť teplotné podmienky skladovania potravín

Prehodnotiť povinnosť vykonávať ciachovanie meradiel každé dva roky

Zrušenie hygieny pre malé stánky

Vymedzenie pojmu podchladeného cesta/cool rising, kvások, kváskový chlieb

Zaradenie podchladeného cesta do skupiny ostatný pekársky výrobok

Rozšírenie podskupín v skupinách výrobkoch Chlieb a Pečivo

Zrušenie povinnosti uvádzať gramáž

Zrušenie kalkulácie surovín v reštauráciách

Zjednotenie systému prevádzkového poriadku a obchodných podmienok

Zjednodušenie povolení pri predaji z vlastnej farmy v reštaurácii

Odstránenie duplicít pri zasielaní dokumentov vo vzťahu k ŠVPS

Liberalizácia hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach – napr. menší počet umývadiel

Zlúčiť kategórie prevádzok na účely uvedenia priestorov do prevádzky tak, aby sa liberalizovali schvaľovacie procesy stavebného úradu

Zrušiť povinnosť mať v gastro prevádzkach zvlášť WC pre zamestnancov a pre zákazníkov

Zrušenie finálnej kontroly na otvorenie prevádzky zo strany ÚVZ SR

Spresniť povinnosť vybudovať v prevádzke samostatnú miestnosť pre upratovačku a pre niektorých zamestnancov

Rozšírenie živnosti pohostinská činnosť o výrobu a predaj výrobkov z mäsa, pekárskej a cukrárskej výroby, spracovanie mlieka a výrobkov z neho

Zjednodušenie podmienok odbornej spôsobilosti pri „prevádzkach verejného pohostenia“

Zrušiť povinnosť písomne uvádzať pôvod potravín v jedlách na jedálnych lístkoch

Zmena povinnosti pre ubytovacie zariadenia robiť revíziu elektrických rozvodov z 3 rokov na 5 rokov

Zrušenie duplicitnej oznamovacej povinnosti pri otvorení novej prevádzky živnostenskému úradu

Zrovnoprávnenie podmienok pre získanie povolenia na predaj alkoholických nápojov

Zjednodušiť vydanie povolenia na predaj alkoholu

Zrušenie zákazu zmrazovania selektívne podľa druhu potravín

Zrušenie nutnosti mať sklad organického odpadu pre malé prevádzky

Zníženie počtu evidencií v zariadeniach spoločného stravovania

Používanie potravín aj od predajcov „z dvora“

Zmeniť periodické školenia personálu v reštauráciách vo vzťahu k hygiene

Zjednodušiť skladovacie podmienky mäsových výrobkov

Zmena definície tepelného opracovania mäsového výrobku

Trh preživšieho gastra rýchlo ožije

Hlasy zo zahraničia a pokrivkávajúce opatrenia, však stále mnohým nedovolia sa naplno usmievať a plánovať. „Bary a reštaurácie vo väčšine krajín budú zatvorené počas tejto vlny a myslím si, že je to, bohužiaľ, vhodné,“ vyjadril sa Bill Gates. V rozhovore s Jakeom Tapperomm pre CNN naznačil, že lockdown môže trvať až do roku 2022 s tým, že reštaurácie sa podľa neho neotvoria najbližších 6 mesiacov… „Bohužiaľ, nasledujúce 4 až 6 mesiacov môže byť najhorších za celú pandémiu,“ odpovedal na otázku týkajúcu sa vývoja. No podľa neho, v lete 2021 už budeme normálnemu životu bližšie ako sme teraz, a to vďaka vakcíne. No kým bude miera vakcinácie v populácii dostatočná, bude potrebné stále dodržiavať isté opatrenia. A ako dlho, bude v každej krajine individuálne. Veľa nádejí do vakcíny vkladá aj ekonóm Július Činčala. „Máme už skúsenosti s krízou z roku 2008, ale najmä istú predpremiéru sme mali už v lete, kedy sa naozaj obmedzenia uvoľnili a ľudia dychtiaci po stretnutiach, kávičkách a dobrom gastre zaplnili podniky, i hotely, najmä v rekreačných oblastiach. Rovnako „posledný deň“ pri prvej jesennej uzávere terás, štamgasti svoje podniky podporili a tie hlásili rekordné tržby,“ dodáva. Podľa vyjadrenia Stanislava Pánisa z J&T banky, pre portál Startitup, našu ekonomiku v roku 2021 čaká najrýchlejší rast za posledných 10 rokov. Straty z korony by sme mali vymazať už v prvej polovici roka. Len treba vydržať.

zazitkova-kuchyna-martin-novak

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: Kávičkári.sk

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články