Do platnosti prichádza Covid automat. Čo to znamená pre gastronómiu?

 Do platnosti prichádza Covid automat. Čo to znamená pre gastronómiu?

 

Semafor cestovného ruchu bude aktuálny iba pre lyžiarske strediská.

Plán presne určuje, za akých okolností a ako budú obmedzované alebo zakazované hromadné podujatia či pravidlá pre reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Cieľom je, aby sa represívne opatrenia zavádzali tak cielene, ako sa len dá. Systém je tvorený na regionálnych úrovniach, aby opatrenia boli čo najadresnejšie a predišlo sa záťaži v tých regiónoch, kde môžu byť obmedzenia miernejšie. Vzhľadom na veľkosť Slovenska a počtu obyvateľov bude systém zohľadňovať dve úrovne: celonárodnú a okresnú (79 okresov), s tým, že Bratislava a Košice budú posudzované ako jeden okres. Semaforom cestovného ruchu, z dielne Ministerstva dopravy sa zatiaľ, budú riadiť iba lyžiarske strediská, keďže sú opatrenia na celoplošnej úrovni prísnejšie.

 

Metodika výpočtu

Prechod medzi jednotlivými fázami podlieha jasne určeným pravidlám vychádzajúcim z aktuálnej epidemiologickej situácie  a bude automatický. Ministerstvo zdravotníctva čerstvé dáta zverejní vždy v utorok. Automat sa riadi vývojom počtu nakazených za 7 dní, hospitalizovaných na národnej úrovni a odhadu rýchlosti šírenia vírusu pomocou tzv. reprodukčného čísla. Ak 2 z 3 ukazovateľov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak sa celá republika riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do vyššieho stupňa varovania. Prechod do vyššieho stupňa varovania je možný už v nasledujúci pondelok po prehodnotení indikátorov.  Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov). Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho pásma sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden týždeň. Uvoľňovanie je teda možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

Automatické opatrenia podľa rizika

Monitoring

Reštaurácie: 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi.

Ubytovacie zariadenia: Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní nižšie.

Oslavy / večierky / svadby: Max. 50 osôb.

Hromadné podujatia: Povolené aj státie na 50% kapacity, max. 1000 exteriér, max. 500 interiér s výnimkami.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia.

Fitness: Max. 50 osôb.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Bez obmedzenia.

 

1.stupeň ostražitosti

Reštaurácie: 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi.

Ubytovacie zariadenia: Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní nižšie.

Oslavy / večierky / svadby: Max. 30 osôb.

Hromadné podujatia (HP): Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia.

Fitness: Max. 30 osôb.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Max. 50% kapacity.

 

2. stupeň ostražitosti

Reštaurácie: 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi.

Ubytovacie zariadenia: Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní nižšie.

Oslavy / večierky / svadby: Max. 6 osôb,

Hromadné podujatia (HP): Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max. 250 interiér s výnimkami.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín.

Fitness: Max. 6 osôb.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Min. plocha 25m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Max. 30% kapacity.

1. stupeň varovania

Reštaurácie: Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom.

Ubytovacie zariadenia: Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Vstup s testom.

Oslavy / večierky / svadby: Zakázané

Hromadné podujatia (HP): Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín.

Fitness: Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Max. 6 osôb, vstup s testom

 

2. stupeň varovania

Reštaurácie: Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom.

Ubytovacie zariadenia: Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov.

Oslavy / večierky / svadby: Zakázané.

Hromadné podujatia (HP): Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Kabínky po jednom, alebo spoločná domácnosť.

Fitness: Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Max. 6 osôb, vstup s testom.

 

3. stupeň varovania

Reštaurácie: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ubytovacie zariadenia: Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov.

Oslavy / večierky / svadby: Zakázané.

Hromadné podujatia (HP): Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti.

Lyžiarske strediská: Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Fitness: Zakázané.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Max. 6 osôb, vstup s testom.

 

interier-chateauruban

4.stupeň varovania

Reštaurácie: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ubytovacie zariadenia: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru.

Oslavy / večierky / svadby: Zakázané.

Hromadné podujatia (HP): Zakázané.

Lyžiarske strediská: Zakázané.

Fitness:  Zakázané.

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie):  Zakázané.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Zakázané.

 

Zlepšenie alebo zhoršenie situácie v okrese

Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho pásma sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden týždeň. V prípade, že aj po týždni je indikovaný pokles pásma preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho pondelka do nového pásma (čiže 13 dní po prvotnej indikácií zlepšenia).

Pri indikovanom zhoršení situácie v okrese vstupuje nové pásmo do platnosti okamžite nasledujúci pondelok.

 

9grams

Semafor cestovného ruchu

Covid automat sa pri opatreniach v lyžiarskych strediskách berie do úvahy aj semafor cestovného ruchu z dielne Ministerstva dopravy. Opatrenia sú v ňom rozdelené podľa závažnosti epidemickej situácie na Slovensku, do 3 farieb. Od najmenej rizikovej zelenej až po oranžovú s vysokým rizikom nákazy. Spoločným ukazovateľom je aj denný prírastok infikovaných koronavírusom.

Zelená

Ochranné rúška: Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v uzavretej lanovke. Odporúčané prekrytie úst a nosa v otvorenej lanovke.

Odstupy – dodržiavanie dištančných vzdialeností: Štandardné odstupy a rady.

Registrácia návštevníkov: Nie je potrebná.

Dezinfekcia rúk: Povinne pri vstupe do interiéru vírusoidným prostriedkom.

Žltá

Ochranné rúška: Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v uzavretej lanovke. Odporúčané prekrytie úst a nosa v otvorenej lanovke.

Odstupy – dodržiavanie dištančných vzdialeností: Čakanie pred vstupom v radoch – 2 m od seba a dodržiavanie vyznačených koridorov pred lanovkami, pokladňami atď.

Registrácia návštevníkov: Nie je potrebná, no odporúčaná je bezhotovostná platba kvôli ľahšej identifikácii.

Dezinfekcia rúk: Povinne pri vstupe do interiéru vírusoidným prostriedkom.

 

Vila Marína

Oranžová

Ochranné rúška: Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v uzavretej i otvorenej lanovke, v nástupných radách a celom resorte.

Odstupy – dodržiavanie dištančných vzdialeností:  Čakanie pred vstupom v radoch – 2 m od seba a dodržiavanie vyznačených koridorov pred lanovkami, pokladňami atď.

Registrácia návštevníkov: Potrebná (prostredníctvom platby platobnými kartami, cez vernostné programy prevádzkovateľa, online nákup, zbieraním údajov).

Dezinfekcia rúk: Povinne pri vstupe do interiéru vírusoidným prostriedkom.

Semaforu cestovného ruchu z dielne Ministerstva dopravy, ktorý by mal platiť, pokiaľ v rámci celonárodného Covid automatu dosiahneme miernejšie opatrenia, sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom článku.

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: archív Kávičkári

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články