Tatiana Nevolná: Je zaujímavejšie prezentovať celú destináciu než jeden hotel

 Tatiana Nevolná: Je zaujímavejšie prezentovať celú destináciu než jeden hotel

 

To, že „v jednote je sila“, si uvedomuje čoraz viac subjektov, dokonca aj tie, ktoré možno na prvý pohľad pôsobia ako konkurencia. Napríklad piešťanské reštaurácie La Musica a Villa Zuckmann. Namiesto toho, aby súperili, združili sa aj s ďalšími členmi v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany a spoločne propagujú túto destináciu. Na čele Rezortu je jeho výkonná riaditeľka Tatiana Nevolná, ktorá nám prezradila, prečo je dôležité spájať sa, ako organizácia funguje, čo je jej cieľom a kto sa môže stať členom.

Aká bola vaša cesta od marketingu k cestovnému ruchu?

V marketingu som pracovala desať rokov, z toho osem ako marketingová manažérka Kúpeľov Piešťany. Oblasť cestovného ruchu teda pre mňa nebola nová. Marketing a cestovný ruch by som však ani veľmi neoddeľovala, úzko spolu súvisia a marketingové vedomosti a skúsenosti sú v cestovnom ruchu veľmi dôležité. Platí to aj naopak, moju terajšiu prácu by som nedokázala robiť bez skúseností získaných v kúpeľoch.

tatiana-nevolna-rezort-piestany-kavickarisk

V čom je iný marketing destinácie, keď ho porovnáte napríklad s marketingom hotela?

Je zaujímavejšie prezentovať celú destináciu – prečo sem prísť, čo u nás môžete vidieť a zažiť. Pri výbere dovolenkovej či výletnej destinácie sa zvyčajne rozhodujete najskôr pre lokalitu, až potom si vyberáte miesto, kde sa ubytujete. Samozrejme, niekedy sa vyberiete na isté miesto práve kvôli konkrétnemu hotelu, ale aj vtedy si robíte plány, kam pôjdete na výlet, čo zaujímavé si pozriete v okolí. Do Piešťan môžete prísť napríklad za športom, keďže tu máme veľa pekných cyklotrás a výborné podmienky na vodné športy, vyhľadávaná je u nás aj príroda a pokoj. V meste máme dva úžasné parky, mestský park v centre a druhý na Kúpeľnom ostrove. Aj pre ne sa sem oplatí prísť.

Dlho ste premýšľali, či sa pustíte do vedenia Rezortu?

Veľmi dlho. Dokonca som ani nevedela, či to vôbec prijať. Práca v marketingu ma bavila, bolo to niečo, čo mi sadlo, predtým som sa totiž trochu hľadala, lebo mám vyštudované niečo iné. Ako absolventka som preskákala pár pozícií, kým som zistila, že potrebujem niečo kreatívne, že marketing je pre mňa ako stvorený. Navyše, v kúpeľoch som mala vynikajúcich kolegov, ktorých mi bolo ľúto opustiť. No počas materskej som pracovala na čiastočný úväzok na marketingu Rezortu, kde som nabrala skúsenosti z chodu organizácie. Preto som si povedala, že za vyskúšanie nič nedám a nechala som to na osud. Skutočná dilema prišla vo chvíli, keď som sa dozvedela, že som výberové konanie vyhrala. Veľmi dôležité pre mňa vtedy bolo, ako zareaguje môj nadriadený v kúpeľoch. Či dokáže akceptovať, že odídem takpovediac na druhú stranu, keďže kúpele sú členom Rezortu Piešťany, a to najväčším z podnikateľských subjektov. Rozhodovala som sa teda podľa reakcie môjho vtedajšieho nadriadeného.

tatiana-nevolna-rezort-piestany-lamusicapn

 

Takže vás podporil.

Áno, na základe tejto podpory som sa rozhodla, že idem do toho.

Mali ste už pri výberovom konaní predstavu, ktorým smerom by sa mal Rezort uberať?

Bola to dokonca podmienka výberového konania, stručne spracovať svoju víziu smerovania s názvom Koncept cestovného ruchu v Piešťanoch. Myslím si, že všetko závisí od komunikácie, či už s našimi členmi alebo s cestovnými agentúrami, ktoré k nám privážajú hostí. Snažím sa zistiť, čo je pre nich zaujímavé a prispôsobiť tomu marketingové materiály aj obsah webu. Je dôležité, aby ľudia našli informácie, na základe ktorých sa rozhodujú prísť do destinácie, a na to potrebujem od partnerov spätnú väzbu. Konkrétne kroky mojej vízie by som však teraz nerada zverejňovala, pretože niektoré ešte len čakajú na realizáciu.

Čo je cieľom Rezortu?

Cieľom je budovanie atraktívnej turistickej destinácie, ktorá vzniká spojením vedľa seba pôsobiacich obcí, miest, poskytovateľov služieb turizmu, dokonca subjektov iných odvetví a vytvorenie silnej ponukovej a konkurencie schopnej „jednotky“ na trhu. Hlavným cieľom je teda zvyšovanie príjmu z cestovného ruchu, za predpokladu udržateľnosti takéhoto rozvoja. To znamená vyšší počet návštevníkov, zvyšovanie počtu vracajúcich sa návštevníkov, dlhší pobyt a väčšie výdavky návštevníka počas pobytu v destinácii.

tataina-nevolna-kavickarisk

Rezort funguje od roku 2012, ako vlastne vznikol?

Vďaka zákonu č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti od 1.12.2011 za účelom podpory cestovného ruchu a aktivít smerujúcich k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo. Zakladajúcich členov Rezortu bolo osem, z toho tri samosprávy a päť podnikateľských subjektov. Dohodli sa, že idú do toho a každý prispeje svojím vkladom, ktorý zúročí počas nasledujúcich rokov. Našou motiváciou je tiež dotácia z ministerstva dopravy. Keď vyzbierame členské príspevky v istej výške, o dva roky získame dotáciu v rovnakej výške. Členovia Rezortu sa teda združili aj s cieľom zhodnotiť svoju investíciu vďaka štátnemu príspevku. Nehovoriac o tom, že spoločná cesta je vždy jednoduchšia ako samostatná marketingová prezentácia.

Ktoré spôsoby propagácie využívate?

Napríklad účasť na výstavách cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Tam sa prezentuje Rezort Piešťany a destinácia Piešťany, členovia sú prizvaní a ak majú záujem, môžu sa zúčastniť. Potom sú to marketingové aktivity ako články v magazínoch, tlačenej alebo internetovej forme, podpora na sociálnych sieťach, tiež využívame Google Ads. Máme aj vlastné tlačoviny, brožúrky s tipmi čo robiť, vidieť, zažiť v Piešťanoch a okolí.

Podporujeme aj rôzne podujatia. V Piešťanoch je asi najvýznamnejšie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, na ktoré Rezort prispieva. Potom máme Zlaté stuhy, čo je niekoľkodňová prehliadka historických vozidiel. Keď prídete v čase jej konania do Piešťan, uvidíte, že Kúpeľný ostrov praská vo švíkoch počas celého víkendu, vozidlá prichádzajú do mesta už od štvrtka, prevážajú sa po okolí. V sobotu sa koná Concours d‘Elegance, prehliadka áut, počas ktorého sa na ručne otáčanom pódiu prezentujú jednotlivé vozidlá.

Známy je medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý podporujeme, ďalej festival tradičných remesiel či súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, ktorá sa tradične končí kvetinovým korzom. Pre toto podujatie študenti zo Strednej odbornej školy záhradníckej vyrábajú aranžmány z kvetov, minule sa im podarilo naaranžovať napríklad Mášu a medveďa alebo obrovskú chobotnicu. A vždy je to z prírodného materiálu.

Našou snahou je tiež to, aby mali naši členovia možnosť získať prehľad v témach, ktoré ich zaujímajú, preto máme časť financií vyhradenú aj na túto činnosť.

tatiana-nevolna-oc-rezort-piestany-pn-slovensko-kavickari

Koľko členov má Rezort dnes?

Obec Moravany nad Váhom, Obec Ostrov, Obec Veľké Orvište, Mesto Piešťany, Obec Banka, Hotel Park, Zuckmann Villa, La Musica, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, WINTER média, Hotel Park Avenue a pribudnú nám ďalší štyria, ktorých máme potvrdených a pristúpia k nám. Takže aj s nimi pätnásť.

Ktoré podmienky musia spĺňať záujemcovia o členstvo?

O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie. Výška príspevku môže byť aj vyššia ako minimálna. Pokiaľ má niekto záujem výraznejšie podporiť cestovný ruch v Piešťanoch a okolí, môže prispieť aj dobrovoľným príspevkom.

Sedem rokov existencie Rezortu sa už dá hodnotiť, aké sú výsledky organizácie?

Z môjho pohľadu je ešte ťažko hodnotiť, pretože som nastúpila do Rezortu v septembri tohto roku. Kto vidí dovnútra fungovania organizácie, ten vie, aké je to zložité – sú tam administratívne procesy, ktorých sa musíte držať, napríklad v komunikácii s ministerstvom. Existujú pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby bola priznaná dotácia. Pokiaľ ide o návštevnosť Piešťan, počet prenocovaní aj návštevníkov v destinácií Piešťany má rastúci trend.

tatiana-nevolna-rezort-piestany-kavickarisk-kavickari

Aké boli vaše prvé kroky na výkonnej pozícii v Rezorte?

Ako som spomínala, na čiastočný úväzok som tu pracovala aj predtým, takže je pomerne ťažké určiť prvé kroky. Dá sa povedať, že po nástupe do súčasnej funkcie som dobiehala dva mesiace, počas ktorých bol Rezort bez riaditeľa v núdzovom režime. Na začiatku sme si s predstavenstvom a členmi vysvetlili, či sa stretávame v rovnakej vízii o fungovaní Rezortu, či ťaháme za jeden povraz a či ideme spoločnou cestou.

Potom bolo potrebné do konca kalendárneho roka minúť získanú dotáciu. Minúť peniaze je ľahké, ale my sme ich chceli vynaložiť efektívne, a to už je zložitejšie. Takže po nástupe som dobiehala resty a k tomu som mala iba tri mesiace na to, aby sme efektívne vynaložili štátnu dotáciu. Keďže ide o verejné financie, do hry vstúpilo okrem iného aj verejné obstarávanie, takže toto všetko tvorí náplň mojich dní.

Rezort nemá dlhodobú stratégiu spísanú na dobu troch, piatich a možno viacerých rokov, a to bude ďalší krok, ktorý chystáme. Vyhlásili sme tiež výzvu na podporu podujatí alebo projektov. Uvítame aj nové návrhy, napríklad na podujatia, ktoré doteraz neboli podporované, ale mohli by byť zaujímavé a prilákať turistov – takým by sme radi dali šancu.

Spomenula by som ešte jednu vec. Keďže doteraz neboli zhrnuté všetky podujatia, ktoré sa konajú v meste a okolí, vytvorili sme prostredníctvom Google kalendáru zoznam týchto podujatí – našich členov aj nečlenov – aby ľudia videli, kde a kedy sa môžu v Piešťanoch kultúrne vyžiť. Keď tam potvrdíte účasť, kalendár vám podujatie automaticky pripomenie.

Nový vietor už fúka do plachiet.

Uvidíme, ešte je skoro hodnotiť. No snažíme sa, aby nás ľudia začali viac vnímať, poznali našu prácu a náplň činností. Väčšinou doteraz stál Rezort iba na jednej osobe, výkonnom riaditeľovi, až v roku 2018 som pribudla ja, aj to iba na polovičný úväzok. Nebol teda veľký priestor na širšie aktivity, pretože tie si vyžadujú minimálne druhú osobu na plný úväzok, čo sa nám už od septembra podarilo.

tatiana-nevolna-kavickari

Prichádzajú aj členovia iniciatívne s nápadmi?

Vítam každý dobrý nápad a nemusí byť iba od člena predstavenstva alebo valného zhromaždenia. Napríklad Villa Zuckmann prišla s myšlienkou sezónnosti – vždy podľa sezóny by prevádzky našich členov vytvorili špeciálne menu, kde by hrala hlavnú úlohu konkrétna sezónna surovina od lokálnych farmárov.

Odporučili by ste aj iným samosprávam, mestám, obciam na Slovensku takúto formu spájania?

Na Slovensku je veľa OOCR, niektoré sú veľké, iné menšie. Na nedávnom školení sme sa stretli za rôzne OOCR asi päťdesiati.  Bolo zaujímavé sledovať rozdiely: niektoré organizácie majú štyridsať členov, členské príspevky dvadsať eur, a sú spokojní. Tvrdia, že im to stačí na pokrytie nákladov, zjednotia sa, dohodnú sa, nechcú sa ani rozrastať, stačí im, že sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Mestá a obce teda o tejto možnosti vedia, aj ju využívajú, za seba by som to určite odporúčala. Dôležitá je komunikácia. Treba sa dohodnúť na cieľoch a spoločne ťahať za jeden povraz.

To, že „v jednote je sila“, si uvedomuje čoraz viac subjektov, dokonca aj tie, ktoré možno na prvý pohľad pôsobia ako konkurencia. Napríklad piešťanské reštaurácie La Musica a Villa Zuckmann. Namiesto toho, aby súperili, združili sa aj s ďalšími členmi v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany a spoločne propagujú túto destináciu. Na čele Rezortu je jeho výkonná riaditeľka Tatiana Nevolná, ktorá nám prezradila, prečo je dôležité spájať sa, ako organizácia funguje, čo je jej cieľom a kto sa môže stať členom.

Čo máte najradšej na Piešťanoch?

Asi tunajšiu pokojnú atmosféru. Mne síce život rozhodne neplynie pomaly, ale keď vyjdem von, zrazu je to inak. Nevidíte na ľuďoch, že by sa ponáhľali, nie sú v zhone. Aj keď vy sami ste, toto vás upokojí. Je tu veľa zelene, krásna príroda, parky, kde nechýbajú jazierka s leknami, máte sa kde prejsť s dieťaťom. A hlavne sa mi na Piešťanoch páči, že všetko máme blízko – bicyklom, kolobežkou, aj pešo.

Rezort Piešťany nájdete aj na instagrame a webe.

Text: Tomáš Turek

Foto: Tomáš Turek a archív Rezort Piešťany

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Tomáš Turek

Nadaný, so svojským humorom. Jeho články sú skutočným pokladom a jeho rozhovory sú románom na pokračovanie. Vďaka nemu sa dokážete preniesť na miesta, o ktorých s ľahkosťou píše. A možno ostanete aj trošku hladní. To je riziko Tomášových článkov. No a ešte fotí. Parádne!

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články