Prevádzky v sektore cestovného ruchu si rozdelia 100 miliónov

 Prevádzky v sektore cestovného ruchu si rozdelia 100 miliónov

 

Prinášame konkrétny návod, ako a kde o pomoc žiadať

Bude polnoc z 15. na 16. decembra 2020 tým okamihom, kedy ťažko skúšaný gastrosektor a cestovný ruch dostanú efektívnu pomoc, o ktorú už tak dlho prosia?  Bude to dostatočná náplasť na krvácajúce rany?

felka-poprad-velka-67

Od polnoci bude na portáli Slovensko.sk sprístupnený špeciálny formulár, cez ktorý každý oprávnený žiadateľ môže požiadať o finančnú pomoc. Po podaní žiadosti má ministerstvo 30 dní na jej vyhodnotenie a spracovanie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ubezpečuje, že peniaze zo 100-miliónového balíka pošle ešte pred koncom roka.

V 1. kole pomoci kompenzácia príjmov od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020

,,Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie, my sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami EÚ spustili. Pripomínam, že v prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020, s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov z ktorých musí žiadosť vychádzať. Samozrejme však schéma počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roku 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021,“ uviedla v tlačovej správe štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Kto je oprávnený žiadateľ?

 1. Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášťvýška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Pomoc za celé obdobie je možné žiadať v rámci jednej žiadosti pridávaním jednotlivých mesiacov. Nie je nutné za každý podať samostatnú žiadosť.
 2. Oprávnenými žiadateľmi sú napr. prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) uvádza ministerstvo na svojej stránke, na ktorej nájdete aj konkrétne pokyny a ďalšie potrebné informácie k schéme pomoci: https://www.mindop.sk/cestovnyruch
 3. Prostriedky získa každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a má uhradené záväzky v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade ku koncu roku 2019.

,,Snažili sme sa formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov sme pripravili dva návody – jeden textový, jeden videonávod. Ešte pred vypĺňaním formuláru ich informujeme, čo všetko si majú pripraviť. Vyškolili sme aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk, tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadaťVerím, že celý proces vyplnenia žiadosti zvládne naozaj každý, ak by mal niekto problémy, tomu sme pripravení pomôcť,“ spresnila ďalej štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Konkrétny zoznam oprávnených žiadateľov podľa kódov SK NACE:

9.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

55 Ubytovanie

56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

79.11 Činnosti cestovných agentúr

79.12 Činnosti cestovných kancelárií

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

85.51 Športová a rekreačná výchova

91.02 Činnosti múzeí

91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

93.11 Prevádzka športových zariadení

93.19 Ostatné športové činnosti

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

ubytovanie-chateau-ruban-strekov

Ako vypočítať pokles čistého obratu?

 

Praktické rady vo večerných hodinách zverejnila na svojej FB stránke Jaroslava Lukačovičová, poslankyňa NR SR a expertka na dane a odvody.

Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou takzvaného referenčného mesiaca, ktorý je určený nasledovnými spôsobmi:

 1. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť do 31. 3. 2019 vrátane:

– predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019.

 1. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť od 1. 4. 2019 do 31.1. 2020:

– predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019.

V prípade, ak takýmto údajom za niektorý z mesiacov nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných nákladov alebo začali vykonávať činnosť neskôr ako v prvý deň daného mesiaca, uvedú priemer všetkých mesiacov v období od 1. 4. 2019 do 29. 2. 2020, za ktoré disponujú údajmi o čistom obrate za celý mesiac.

Podnik vypočítava výšku pomoci nasledovne:

Výška čistého obratu za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť, a čistého obratu za jeho referenčný mesiac určí výšku poklesu čistého obratu. Pokles čistého obratu je následne násobený výškou čistého obratu v referenčnom mesiaci a oprávneným pomerom fixných nákladov pre konkrétny typ podniku.

Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého obratu je nasledovný:

 • Cestovné kancelárie 6%
 • Cestovné agentúry 3,6%
 • Ostatné činnosti 10%

az-gastro-banska-bystrica-rondon

Je dôležité poznať len výšku obratov za dané mesiace, výšku maximálnej podpory žiadosť pri vypĺňaní za vás vypočítava automaticky.

Kde a ako žiadať

 1. Ako štatutár alebo splnomocnená osoba pre daný subjekt potrebujete mať funkčný občiansky preukaz s čipom a stiahnutý softvér na podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 2. Žiadosť nájdete na tejto stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch „Podávanie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku pre podniky v cestovnom ruchu v súvislosti s COVID – 19“, odtiaľ budete presmerovaný na stránku slovensko.sk kde sa vám otvorí samotná žiadosť, ktorú postupne vypĺňate.
 3. Vyplníte potrebné údaje (IČO…., SK NACE kód…. a výšky čistých obratov za jednotlivé mesiace. Program vám po ich zadaní automaticky vypočíta maximálnu výšku podpory, ktorú odpíšete do posledného okienka každého riadku.

POZOR: Ak chcete podávať naraz žiadosť za viacej mesiacov, každý ďalší mesiac si pridáte cez tlačidlo pridať obdobie.

 1. Na záver musíte potvrdiť, že spĺňate podmienky schémy de minimis, a to že súhlasíte so spracovaním vašich údajov.
 2. V poslednej časti vám zrekapituluje celú žiadosť a tlačidlom skontroluj si ju môžete skontrolovať. Následne stlačíte podpísať a pomocou softvéru podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

TIP: Odoslanú žiadosť si viete skontrolovať v odoslanej pošte vašej schránky a rovnako obdržíte potvrdenie o prijatí.

V prípade nejasností môžete kontaktovať špeciálnu infolinku Ministerstva dopravy a výstavby SR na telefónnom čísle + 421 2 5949 4895 alebo napísať email na  adresu [email protected].

Pripájame aj videonávod ako vyplniť formulár: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

Text: Mária Baláž Gyuránová

Foto: archív kávičkári

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Mária Baláž - Gyuranová

http://www.kavickari.sk

Vyzná sa v zákonoch, je rýchla ako blesk a zároveň si rada dopraje chvíľku pôžitku. Mária je redaktorkou portálu Kávičkári.sk, ktorá má pod palcom rozhovory, eventy, ale najmä novinky s vyhláškami týkajúce sa gastra.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články