Ďalšia pomoc: Dlžné nájomné na splátky a zníženie DPH

 Ďalšia pomoc: Dlžné nájomné na splátky a zníženie DPH

 

Patríte do skupiny gastro podnikateľov, ktorým prenajímateľ odmietol poskytnúť zľavu, či bola nižšia ako 50% alebo nechcel byť súčinný v žiadaní o dotáciu na nájomné? Do 15. 4. ho môžete požiadať o splátkový kalendár!

incite-rozhovor

 

Vo viacerých odborných debatách odznelo, že práve Dotácia na nájomné z dielne Ministerstva hospodárstva SR je najmenej využívanou s pomedzi všetkých možností pomoci podnikateľom. O dotáciu totiž môžete žiadať len v súčinnosti s prenajímateľom, a práve to je kritizovaným dôvodom pre ktorý sa táto pomoc zdá najmenej efektívna.

hario-v60-priprava-mlsnacava-5

Alternatívna príprava kávy doma: Hario V60

Čítať viac >

 

Ak ste však mali prevádzku v dôsledku nariadení v druhej vlne pandémie zatvorenú a:

  1. Prenajímateľ vám odmietol poskytnúť akúkoľvek zľavu,

 

  1. Prenajímateľ vám poskytol zľavu menej ako 50% a žiadal o dotáciu,

 

  1. Prenajímateľ vám síce poskytol zľavu 50% alebo menej, no odmietol žiadať o dotáciu.

 

Vo všetkých prípadoch máte nárok na rozloženie dlžnej čiastky nájomného za obdobie, v ktorom Vám bolo zakázané resp. obmedzené využívanie daných priestorov, podľa § 13c ods.18 Zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. A to až na 48 mesiacov.

 

foto
Do 15. 4. ho môžete požiadať o splátkový kalendár.

Čo treba spraviť, ak si tento nárok chcete uplatniť?

a.) Oznámiť PÍSOMNE prenajímateľovi, že vzhľadom na skutočnosť, že vám odmietol poskytnúť zľavu (alebo poskytol nižšiu zľavu ako 50% alebo že nežiadal o dotáciu na zvyšnú čiastku nájomného) si uplatňujete nárok na splátky dlžnej čiastky nájomného na 48 mesiacov, za obdobie, v ktorom Vám bolo zakázané resp. obmedzené využívanie daných priestorov.

 

b.) Uhradiť prvú splátku najneskôr do 15. 4. 2021.

 

kavovar-gatsrovia-kavickarisk-kava-faema

Tlak na zníženie DPH sa stupňuje

Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5 % – 13 %) má 19 štátov Európskej únie. Naša je štvrtá najvyššia. Aj Európska komisia odporúča, okrem iného, práve tento krok členským štátom EÚ na elimináciu dopadov pandémie na gastro sektor. „Chápem, že to bude znamenať výpadok v štátnej kase. Na druhej strane, koľko tento výpadok bude, ak nepodporíme spotrebu? Ak nespravíme opatrenia, ktoré pomôžu jednotlivým odvetviam? A nie len v gastro priemysle. Pozrime sa na Nemecko. Zníženie DPH na 16% sa prejavilo ako veľmi účinný nástroj na podporu spotreby. Zníženie DPH v stravovacích zariadeniach šlo v niektorých krajinách na 10 až 5% DPH. I keď sa ceny znížili len minimálne, podnikatelia si vedeli takto kompenzovať svoje výpadky predchádzajúcich tržieb,“ hovorí ekonóm Július Činčala z poradenskej spoločnosti V4 Group. Podľa jeho kolegyne Evy Nemšákovej sa zníženie DPH priamo premietne do nižšej ceny jedál či nápojov pre konečného zákazníka a v aktuálnej situácii je práve koncová cena pre spotrebiteľa rozhodujúca v tom, či uprednostní nákup potravín v obchode alebo sa vráti napríklad k stravovaniu v reštaurácii. Efekt zníženia DPH sa síce naplno prejaví až keď budú prevádzky otvorené a schopné generovať tržbu, no už teraz je, podľa iniciatívy 10 pre Gastro, prísľub jej zavedenia pre nich jediným svetlom na konci tunela, ktoré ich môže motivovať nepoložiť svoje unavené a vyčerpané podniky do krachu. „Čím skôr sa zavedie, tým viac pomôže k reštartu a zároveň postupnému splateniu záväzkov gastro prevádzok voči štátu a iným veriteľom z rokov 2020 a 2021 (odložené odvody, dane, energie či záväzky, ktoré vznikli z dôvodu tvrdého zákazu slobodne podnikať),“ vymenúva iniciatíva. Toto opatrenie pomôže reštartovať gastro sektor a zároveň výraznou mierou konečne, podľa 10 pre Gastro, očistí toto odvetvie od šedej ekonomiky a do štátnej pokladnice sa tak na konci dňa dostane viac finančných zdrojov. „Zníženie DPH môže byť významným stimulom pre jeden z najviac postihnutých sektorov krízy a kompenzovať tak nedostatky aktuálnych kompenzácií a absenciu gastro sektora v Pláne Obnovy. Môže tiež zabrániť ďalším krachom spoločností v sektore, ktorý už teraz prišiel o tisíce prevádzok a prepustil desaťtisíce zamestnancov. Sme presvedčení o tom, že týmto krokom štát a štátna pokladňa nepríde ani o cent na výbere DPH. Práve naopak veríme, že dôjde k zvýšeniu absolútneho výberu DPH a konečne k zreálneniu konkurenčného prostredia,” dopĺňa Viliam Pavlovský.

 

kavickari
Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5 % – 13 %) má 19 štátov Európskej únie. Naša je štvrtá najvyššia.

Plán obnovy, kde je gastro?

Podpora duálneho vzdelávania je jedinou oblasťou Plánu obnovy, ktorá sa aspoň v niečom dotýka HoReCa segmentu. Vzhľadom na to, že je Slovensko najmä priemyselnou krajinou, sú prioritou digitalizácia, zelené projekty, vzdelávanie a podpora vedy. Zníženie DPH môže mať, podľa iniciatívy 10 pre Gastro, pozitívny dopad aj v tom, že sa vytvorí priestor pre zatraktívnenie pracovného prostredia, udržanie a ďalšiu výchovu kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá pomáha ekonomike vytvárať väčšiu výkonnosť a ktorej bolo už pred pandémiou nedostatok. Aj vďaka zníženiu DPH a iným ekonomickým stimulom bude možné aspoň čiastočne zabrániť odlivu kvalitných ľudí z gastra do zahraničia alebo iných odvetví.

 

foto
Vzhľadom na to, že je Slovensko najmä priemyselnou krajinou, sú prioritou digitalizácia, zelené projekty, vzdelávanie a podpora vedy.

Gastro zachráni hosť

Na schválenie čaká aj tzv. odškodňovací zákon, ktorý malo Ministerstvo hospodárstva SR pripravený už pred vládnou krízou. Pomôcť má tým podnikateľom, ktorí „prepadli“ cez sito ostatných schém pomoci, najmä Schémy pomoci cestovému ruchu. Všetky organizácie v gastro, hotelovom segmente a cestovnom ruchu sa však zhodujú v tom, že najlepšou pomocou stále zostáva postupné otváranie prevádzok s ohľadom na vývoj pandémie. „Súčasťou otvárania bude prirodzene i dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré budú nevyhnutné,“ dodáva Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vo svojom vyhlásení. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyvíja maximálne úsilie, aby svoju činnosť čo najskôr začala aj organizácia Slovakia Travel, ktorá bude mať za úlohu podporiť cestovný ruch, aby na Slovensko prišlo čo najviac zahraničných hostí. A pomôcť majú aj dovolenkové poukazy, ktoré by v priebehu leta mali priviesť do slovenských HoReCa zariadení aj slovenskú klientelu.

 

kavickari

 

Zdroj: TS 10 pre Gastro, www.ahrs.sk

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: Ondrej Bobek

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Mária Baláž - Gyuranová

http://www.kavickari.sk

Vyzná sa v zákonoch, je rýchla ako blesk a zároveň si rada dopraje chvíľku pôžitku. Mária je redaktorkou portálu Kávičkári.sk, ktorá má pod palcom rozhovory, eventy, ale najmä novinky s vyhláškami týkajúce sa gastra.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články