Ako sa vzdelávajú študenti hotelových a odborných škôl počas korony? A ako vyzerá prax bez praxe?

 Ako sa vzdelávajú študenti hotelových a odborných škôl počas korony? A ako vyzerá prax bez praxe?

 

„Musím povedať, že ako absolvent hotelovej školy, pôsobiaci už takmer 30 rokov v hotelierstve a odbornom školstve, som smutný. Veľmi cítim s každým podnikateľom a hotelierom, vnímam ich náročné obdobie. Za seba musím povedať, že aj školu cítim ako veľmi smutnú, veď je už skoro rok bez žiakov,“ priznal riaditeľ špičkovej Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Ladislav Blaškovič. Kvalitná príprava žiakov je založená najmä na odbornom vzdelávaní a praxi. Práve gastro a hotelový  segment, je veľmi postihnutý pandémiou a tomu nasvedčuje aj zmena výchovy a vzdelávania, ku ktorej museli pristúpiť viaceré školy a prevádzky zapojené do systému duálneho vzdelávania.

Blaškovič

Žiaci prichádzajú o zážitky a skúsenosti z pracoviska

 Prakticky od marca, hoci s prestávkami, realizujú školy všeobecné aj teoretické odborné vzdelávanie dištančne – online. A veľmi sa zmenila aj praktická príprava. „V čo najväčšej miere sme praktické cvičenia zhustili do termínov v prezenčnej forme vzdelávania a prostredníctvom ukážok sme časť učili online,“ hovorí Ladislav Blaškovič.  No v segmente, kde sú kontakt so zákazníkom a praktické skúsenosti z prevádzok kľúčové, je to značný problém. „Nikdy on-line život nenahradí učiteľa, či v gastro a hotelovom segmente daného človeka. Stále je osobná skúsenosť 100 x lepšia, ako podaná teória a zaslaná prostredníctvom učebného portálu žiakom,“ zhodnotila Andrea Klačeková, riaditeľka Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove. Výučba a realizácia praktickej prípravy je v tomto období pre učiteľov veľmi náročná.  A to, že „prácu s hosťom“ nič nenahradí potvrdil aj jej kolega z Piešťan. A ako momentálne teda vyzerá? „Zatiaľ sme v štádiu, že žiakom sa skôr ponúkajú učebné materiály v teoretickej rovine, zasielajú sa videá s postupmi a popismi práce, no to je málo. Žiaci sa snažia v ich domácom prostredí zrealizovať zadanú domácu úlohu, či už navariť, upiecť, či pripraviť slávnostnú tabuľu. Tak sa daná úloha ohodnotí a s odbornými komentármi sa zhodnotí ich snaženie,“ opisuje Andrea Klačeková, ako sa s presunom do online-u popasovali a dodáva: „Kým ÚVZ umožnil chodiť do školy žiakom v 5 členných skupinách, snažili sme sa v našom stredisku odbornej prípravy využiť možnosť a dať žiakom priestor pre nácvik úkonov, ktoré sú v praxi veľmi potrebné. Veľmi veľa žiakov sa tejto aktivite potešilo.“

hotel-lomnica-tatry-60

Môže byť moderné – online vzdelávanie kvalitné?

Lukáš Špilák

O duálnom systéme vzdelávania s riaditeľom hotela Lukášom Špilákom

Čítať viac >

Mnoho škôl má problém s technikou a na mieste sú aj obavy o kvalitu vzdelávania. „Najmä na úvod, v marci, sme sa dostali do zložitej a novej situácie, veľmi rýchlo sme prešli na online vzdelávanie vo všeobecnom, teoretickom odbornom a praktickom vzdelávaní. Som rád, že škola bola a je moderne IKT vybavená a dokonca sme mohli IKT požičať aj pre žiakov, ktorí to skutočne potrebovali,“ zhodnotil pozitívne pripravenosť v Piešťanoch, Ladislav Blaškovič. „Nemáme na výber, je takáto doba a jej sa treba prispôsobiť. Ja som osoba, ktorá má rada moderné trendy v oblasti IKT, ak slúžia pre uľahčenie situácie, no už je toho veľa. A žiaľ, ochudobnení sú len žiaci, čo je pre nich veľká nevýhoda. Určite bude pre budúcnosť dôležité zo strán zamestnávateľov mať veľa trpezlivosti pri zohľadnení získaných zručností daných absolventov,“ upozornila Andrea Klačeková a dodala, že aj ich škola zohľadní len to, čo sa žiaci mohli naučiť na reálnom odbornom výcviku.  A budú sa snažiť docieliť, aby si študenti končiacich, mali možnosť prísť dané zručnosti preskúšať, keďže sú od marca  minulého školského roka doma.  I na Hotelovej akadémii na Mikovíniho 1 v Bratislave postupne, zvládajú praktické zručnosti so žiakmi v domácom prostredí. „Ideálnejšie sú podmienky pre odbor kuchár, pre odbor čašník-servírka je skôr presmerovaná výučba na zručnosti spojené aj so zameraním na prípravu a servis pokrmov, prípadne vypracovanie zložitejších projektov zameraných na organizovanie slávnostného stolovania, majstri odbornej výchovy  sú v maximálne možnej miere ústretoví a nápomocní žiakom v tejto neľahkej situácii,“ uvádza Iveta Menyhartová, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie.

školy

zazitkova-gastronomia

A ako sa so zmenami vyrovnali v ďalšej kvalitnej škole, Strednej odbornej škole hotelovej v Hornom Smokovci? Opýtali sme sa jej riaditeľa, Pavla Hudáčka: „Naša škola, si vždy zakladala na kvalitnej odbornej príprave. Žiaci pracovali pod dohľadom majstrov odbornej výchovy. Spolupracovali sme s najlepšími poskytovateľmi stravovacích služieb v okolí. Študenti už v mladom veku mali možnosť sa podieľať na príprave rôznych medzinárodných podujatí. V súčasnej dobe je to zložitejšie a naša výuka tým určite utrpela. Ale snažíme sa im priblížiť rôznymi cestami. Komunikujeme s nimi prostredníctvom online hodín, pripravujeme pre nich rôzne náučné videá, ktoré mnohých inšpirujú. Prostredníctvom sociálnych sietí vyhlasujeme rôzne súťaže zručností, do ktorých sa nám žiaci zapájajú. Máme pedagógov, pre ktorých súčasná doba nie je prekážkou, ale novou výzvou,“ zhrnul ich aktívny prístup. „Druhú vlnu sme už všetci viac-menej očakávali, preto sme naplno využili mesiace „voľnosti“ a pripravovali sme sa. Hľadali nové možnosti a riešenia. Zabezpečovali sme technickú stránku. Učili žiakov využívať rôzne programy, aplikácie, stavali sme základy, na ktorých teraz môžeme pracovať. Ale všetci netrpezlivo očakávame návrat do škôl. Lebo najlepšia príprava žiakov prebieha priamo na prevádzkach. Dištančné vyučovanie dlhodobo nenahradí odbornú prípravu priamo u zamestnávateľov,“ dodal a priznal, že dištančná výučba a nutnosť minimalizovať sociálny kontakt sa iste prejaví aj počas maturít, keďže žiaci nebudú môcť pracovať v skupinkách.

skolstvo

Záujem o vzdelávanie v gastro segmente roky klesal

„Už zopár rokov vidím, že záujem o vzdelávanie pre gastro a hotelový segment zo strany rodičov nie je, skôr je dopyt po gymnáziu a potom cez prázdniny žiaci gymnázia robia čašníkov na terase,“ konštatuje rozčarovane Andrea Klačeková.  „Tak možno školám táto kríza otvorí dvere, možno všetci si uvedomíme, že mať navarené a krásne prestreté nie je samozrejmosťou a bude nás viac ťahať do reštaurácií, do kaviarní, či cukrárni a budeme chcieť podporiť tento náročný gastro a hotelový segment,“ nádeja sa. A v rovnakom duchu dodáva aj Ladislav Blaškovič: „Budeme radi, ak bude dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, budeme radi, ak budú hostia požadovať kvalitné služby a my budeme môcť kvalifikovaných odborníkov pripravovať! Sme na to pripravení.“ No na druhej strane neočakáva, že sa nárast záujmu prejaví už tento rok. „Som však optimista a verím, že hostia budú po tomto ťažkom období veľmi hladní po poskytovaní gastro a hotelových služieb, a zariadenia budú plné hostí! Veľmi prajem všetkým hotelierom a gastro prevádzkam, aby všetko čo stratili, naspäť získali a to nie iba vo finančnej rovine. My sa tešíme na spoluprácu a prípravu mladých gastronómov a hotelierov spolu s nimi,“ dodal pozitívne na záver.  „Všetko závisí od konca krízy. V posledných rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem o štúdium na našej škole. Gastro a hotelový segment však v súčasnosti prežívajú veľmi zlé časy. Je otázne, aký bude mať táto situácia dopad na celý tento sektor. Ak sa po kríze ekonomika naštartuje, očakávame a dúfame vo zvýšený záujem o štúdium žiakov pre gastro a hotelový segment,“ povedal s miernymi obavami Pavol Hudáček. Nakoľko sa ukázalo ako je tento segment ľahko zraniteľný Iveta Menyhartová, nárast záujmu neočakáva. „Ale i napriek tomu verím, že táto nelichotivá situácia neodradí budúcich potenciálnych žiakov uchádzať sa o odbory zamerané na gastronomické a hotelierske služby na  Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave .“ „Ak sa zvýši záujem o gastro a hotelový segment, bude to obrovská radosť a my sme pripravení odovzdať to najlepšie z nás, aby sme nových žiakov viedli po úžasnej hospitality ceste,“ hovorí, napriek všetkému, pozitívne Katarína Halabrin, complex training manažérka hotelov Grand Hotel River Park a Sheraton Bratislava.

gastronomia

Ako je na tom duálne vzdelávanie?

 

Zážitkové vzdelávanie a prax je to pravé, čo pre úspešný štart svojej kariéry môže urobiť každý študent. A presne to poskytuje systém duálneho vzdelávanie v gastro segmente už od prvého ročníka strednej školy. „Mnohé prevádzky sú partnermi školy v systéme duálneho vzdelávania, spolupracujeme pri odbornej príprave žiakov, no v súčasnej situácii pociťujem obavy. Mnohí si neuvedomujú, že to, na čo sme boli zvyknutí pred pandémiou, sa už nevráti. Mnohé špičkové gastro prevádzky zanikajú. Dosiahnuť opätovnú kvalitu a úroveň služieb bude behom na dlhú trať,“ hovorí riaditeľ z Horného Smokovca. Dualisti svoje zručnosti získavajú aj v gastro prevádzkach Šimák Zámok Pezinok. Vedie ich osobne Lukáš Špilák, ktorý má „slabosť“ pre prácu so študentami, a preto sa jej nevzdal ani po kariérnom postupe z F&B manažéra na riaditeľa. Zámok je síce od októbra zatvorený, no študenti sa na základe jeho zadaní doma popasovali s viacerými výzvami. „Čašníci mi poslali online nastieranie štedrovečernej tabule, pripravili menu, jedálny lístok aj s cenami a kuchári štedrú večeru a menu pre vegetariánsku reštauráciu,“ vymenúva. „Vždy zadania posielam aj majsterkám odborného výcviku a do kópie rodičom. Pokiaľ mi žiak zadanie, na ktoré má mesiac, odovzdá, plynie mu naďalej štipendium. Okrem toho sú motivovaní aj tým, že majsterky zaradili moje zadania do hodnotenia celého odborného výcviku, pretože sa im tak páčili. Čiže sa im to počíta aj do priemeru známky,“ hovorí pozitívne o spolupráci so študentami aj samotnou školou – Hotelovou akadémiou Mikovíniho 1 v Bratislave, Lukáš Špilák. „Pokiaľ bude mať škola záujem vedia, že aj keď máme ostatné prevádzky zatvorené, žiaci môžu prísť, za dodržiavania opatrení, do vinárstva a taktiež im vieme poskytnúť priestor reštaurácie či kuchyne. A pred samotným otvorením s ich pomocou, samozrejme, rátame pri prípravných prácach,“ dodáva. Je zrejmé, že veľkú kreativitu a ochotu, musia naplno prejaviť všetci – učitelia, študenti, vedúci odborného výcviku aj samotné prevádzky.

gastrolove

 

Spokojnosť zamestnancov – vysoká úroveň služieb –  spokojný zákazník  

To je základ, ktorý sa snažia roky odovzdávať aj študentom v Sheraton hotel a Grand hotel River Park. Aj tu sa takmer celý rok 2020 niesol v znamení korona opatrení. „Začiatok školského roka 20/21 sme netradične odštartovali rovno covid školením, kde som študentov primárne musela oboznámiť o zmene štandardov a samotným fungovaním hotelov. Vzhľadom na to, že som zameraná na rozvoj talentov, začala som hľadať spôsoby, ako by sme sa mohli tento rok nastaviť a pokračovať tam, kde nás pandémia zastavila,“ ilustruje Katarína Halabrin. „Gastro komunita v Bratislave, je veľmi prepojená a je vidieť,  že tak veľa neskutočne úžasných a talentovaných ľudí ostalo bez práce a bez možnosti sa realizovať, a je to veľmi smutné. Ale nevzdávam sa, snažím sa každý deň pracovať na nových projektoch, aby, keď začneme normálne fungovať, sme mohli začať novú éru v hospitality svete,“ dodala plná entuziazmu na záver. A nám nezostáva nič iné, iba popriať nášmu HoReCa segmentu veľa síl a aby naše špičkové školy a prevádzky nestratili entuziazmus a chuť vzdelávať a pripravovať študentov pre ťažko skúšaný gastro segment.

zamok-simak-logo-44

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: archív Kávičkári.sk

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články