Opatrenia sa opätovne uvoľňujú, gastronómia sa o čosi viac “nadýchne”

 Opatrenia sa opätovne uvoľňujú, gastronómia sa o čosi viac “nadýchne”

 

Od stredy 20.5.2020 sa opätovne uvoľňujú ďalšie opatrenia. Dotýkajú sa najmä verejného stravovania v interiéri prevádzok. Toto nariadenie platí aj pre hotelové reštaurácie. Slovenska gastronómia sa teda opätovne “nadýchne” o trošku viac. Stále však platia prísne hygienické nariadenia. 

Dobrou správou je, že sa predĺži otvárací čas prevádzok verejného stravovania zo súčasnej 20.00 h do 22.00 h. Nutné je však dodržiavať rovnaké podmienky, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Tie sú podľa usmernenia UVZ SR zo dňa 20.5. 2020 nasledovné:

Opatrenia:

 • –  vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • –  pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • –  zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • –  počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedenzákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • –  na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • –  vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciudotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • –  zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

– v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním), zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

 • –  pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • –  vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • –  ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • –  vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • –  nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • –  prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • –  nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
 • –  využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • –  pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • –  otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby saobmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
 • –  medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • –  za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
 • –  vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • –  ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (§ 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,
 • –  obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • –  príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • –  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • –  zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

Miloslav Pabiš

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • –  vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
  • –  zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,
  • –  ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
  • –  zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacíchpriestorov minimálne 24 hodín.

 

aquacity-poprad-hotel-ubytovanie

Všetkým držíme palce.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf

Text: Kávičkári

Foto: archív Kávičkári

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Guťka Markocsyová

Pôžitkárka, instaguru a organizačný mozog celého portálu. Naša Guťka plánuje všetky cesty, fotenia i články. A vďaka jej citlivému oku je výsledná podoba článkov taká, aká je. I sociálne siete také, aké sú.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články