Hoci neotvorili, nečudujú sa kolegom, že tak urobili. Čo sa znovu v gastre mení?

 Hoci neotvorili, nečudujú sa kolegom, že tak urobili. Čo sa znovu v gastre mení?

 

Volanie o pomoc sa stupňuje, polená pod nohy úmerne s tým. Asi tak by sa dala opísať momentálna situácia, ktorá vládne v jednom z najzasiahnutejších sektorov – v našom gastre. Mnohí to už vzdali, iní bojujú, no nevedia ako dlho ešte vydržia…

 

+ doplnené – aktuálne obmedzenia (zdroj aktuality.sk, 9.12. 19:00) :

  • od piatka 11. decembra reštaurácie musia uzatvoriť svoje terasy, jedlo si zákazníci môžu aj naďalej zobrať so sebou
  •  od pondelka 14. decembra prevádzkovatelia hotelov, vlekov a lanoviek musia vyžadovať od zákazníkov test nie starší ako 72 hodín.
  •  od pondelka 21. decembra budú zatvorené aj obchody, s výnimkou tých, ktoré predávajú produkty každodennej potreby. Toto opatrenie bude v platnosti minimálne tri týždne.
  • od pondelka 21. decembra budú školské prázdniny. Toto opatrenie bude v platnosti minimálne tri týždne.

Každé nové ráno im vlieva do žil nádej a večer, im ju zas berie. Mnohí majitelia prevádzok mali veľké očakávania od celoplošného testovania. Od dobrých výsledkov si sľubovali, že budú môcť opäť otvoriť. Nestalo sa. Prišla Prvá pomoc+, no i napriek  navýšeniu, oproti pomoci z prvej vlny, nie je podpora od štátu postačujúca a mnohí poukazujú, že prevádzky u našich českých a rakúskych susedov sú na tom, čo sa kompenzácií týka, o poznanie lepšie…

Kto pomáha gastru?

Viacerí majú pocit, že základný problém spočíva v tom, že gastro sektor nemá jedného skutočného zástupcu. Oficiálne by to mala byť Asociácia Hotelov a Reštaurácií, ktorá už od marca upozorňuje na problémy, navrhuje riešenia a rokuje s vládou a úradmi. Ich snahou je aj zníženie DPH pre gastrosektor. No návrhy a snahy zostávajú, zatiaľ, nevypočuté. Formujú sa aj občianske iniciatívy, ako Zachráňme gastro!, 10 pre gastro, či Bojujme za naše gastro, ktoré sa snažia vyvíjať tlak na kompetentných. Logické by malo byť, čím väčší tlak, tým skôr prídu riešenia… Vážnosť situácie si uvedomuje aj Slovenská živnostenská komora. „Slovenská živnostenská komora apeluje na štát, že gastro prevádzky a ich dodávatelia sú naozaj v koncoch a zachrániť ich môže iba okamžité uvoľnenie opatrení,“ povedal Oldřich Holiš, známy gastronóm a zároveň predseda Slovenskej živnostenskej komory pre portál podnikatelskecentrum.sk. „Stále žiadame, aby nám štát, alebo povedal, ako smieme podnikať, alebo zachránil kožu tým, ktorí sú bez príjmu, no každý mesiac musia platiť stovky a tisíce eur pre neschopnosť politikov pomôcť im, aspoň na úrovni ostatných krajín. Všimnite si, že z pomoci, ako je dnes nastavená, sa tešia hlavne veľké zahraničné firmy, no malí slovenskí podnikatelia v službách sú na kolenách. Opakujeme, pomoc štátu slovenským malým podnikateľom v koronakríze je najhoršia z okolitých krajín,“ zhrnul Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro! Upozorňuje tiež, že podnikatelia v gastre, ktorí nemajú šancu na zmysluplné donášky, okienkový predaj, či terasy, sú zúfalí. Mesiace sú zatvorení a ak nechcú prepúšťať, platia minimálne 20 % odvodov, miezd a ďalších nákladov aj za zamestnancov, ktorí musia sedieť doma. Nikto im nepomohol s fixnými nákladmi na udržanie si prevádzky, ako sú energie, stráženie, platby licencií a podobne. Štát zakazuje zo dňa na deň, ale ani mesiace mu nestačia na pripravenia komplexného reálneho plánu pomoci. „Nesmieme sa im čudovať!“, hovorí.  „Na druhej strane ale platí, že my nie sme epidemiológovia ani ústavní právnici. Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov má byť najvyššou prioritou nás všetkých. Vysvetľovať si hygienické predpisy po svojom a amatérsky vykladať Ústavu, zákony a nariadenia, nepovažujeme za rozumné,“ dodáva.

Aktuálna situácia v gastro podnikoch na celom Slovensku je smutná. Odráža najmä nedostatočnú a kritizovanú podporu tohto segmentu v rámci krízových opatrení. Ale najmä hospodársku situáciu jednotlivých podnikateľov, ktorí sú vo väčšine prípadov zodpovední za osudy druhých ľudí. Práve aj tento tlak ich často doženie k diskusiám, ako je aj tá o protiústavnosti vyhlásenia núdzového stavu,“ načrtla Eva Nemšáková, partner konzultačnej spoločnosti V4 Group, ktorá sa venuje právnym a ekonomickým otázkam svojich klientov i z oblasti gastronómie.

Kto kričí najhlasnejšie…

Asi najväčší rozruch a vlnu rôznych reakcií spôsobili prevádzky, ktoré sa rozhodli otvoriť svoje interiéry, navzdory momentálne platiacim opatreniam, čo nezostalo u kompetentných, nepovšimnuté. „Niektorí prevádzkovatelia budú dnes a možno i po najbližšie dni obchádzať platné vyhlášky. Tým sa môže zhoršiť situácia a oddiali sa tak uvoľňovanie opatrení a návrat do normálneho života,“ uviedla Dáša Račková z Úradu Verejného zdravotníctva SR pre denník Pravda. „Úmyselné obchádzanie pravidiel, ktoré nás chránia, môže, bohužiaľ, viesť k exemplárnym sankciám. Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia ľudí pristúpiť. V súčasnosti nie sme v situácii, kedy si môžeme dovoliť čakať, v ktorej prevádzke a v ktorom regióne sa vírus rozšíri,“ upozornila.

Vláda ako svoj najvyšší záujem aktuálne prezentuje verejné zdravie a o túto argumentáciu sa opierala aj pri vyhlásení núdzového stavu. Treba dodať, že vyhlásenie núdzového stavu bolo následne podrobené aj preskúmaniu ústavnosti na Ústavnom súde SR. Ten v októbri rozhodol, že napádané uznesenie vlády aj nariadenie vlády sú v súlade s ústavou.  Napriek tomuto posúdeniu v odborných kruhoch prebieha určitá diskusia, či môže byť núdzový stav predĺžený, a to aj s odkazom na znenie čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktoré na rozdiel od právnej úpravy vyhlásenia výnimočného stavu nepredpokladá jeho „predlžovanie“,“ zamýšľa sa Eva Nemšáková a dodáva: „Je však otázne, či je možné sa opierať len o vlastnú interpretáciu uvedeného ústavného zákona a nebrať pritom do úvahy kvalifikované stanovisko Ústavného súdu.“

„Situáciu monitorujeme a vykonávame kontroly buď v súčinnosti s regionálnymi Úradmi verejného zdravotníctva alebo samostatne,“ informoval denník Pravda tlačový odbor ministerstva vnútra. “Porušenia sa riešia v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jednotlivé prípady budú riešené individuálne. Výška pokuty uložená políciou na mieste môže byť do 1 000 eur alebo vec posunie polícia na ďalšie riešenie na Úrade verejného zdravotníctva,“ dodal tlačový odbor rezortu vnútra.

V prípade, že niektorý subjekt bol v tejto situácií pokutovaný, treba zvážiť právne kroky smerujúce k obrane proti výške pokuty, s poukazom na mimoriadne zlú ekonomickú situáciu daného subjektu, ktorý zákaz prevádzkovania porušil. Objektívne, ak bola pokuta uložená  v zmysle platného zákona, je možné zvážiť jej výšku, nie však samotný právny základ, teda porušenie povinnosti / nedodržanie obmedzenia stanoveného zákonom,“ vysvetľuje Nemšáková.

Otvorení, zatvorení… čo ďalej?

Situácia sa vyhrocuje, zúfalstvo narastá. V gastre je momentálne dusno. Niektoré prevádzky otvorili, ostatné čakajú a od 11.12 budú musieť zatvoriť aj terasy. „Ja si myslím, že to je nešťastné riešenie, nakoľko všetci si asi uvedomujeme v akej sme situácii, tie čísla nám postupne narastajú a je to z ich strany nefér voči ostatným prevádzkovateľom v podobnom segmente, ktorí opatrenia dodržiavajú. Musia si uvedomiť, že porušujú naše vyhlášky s tým, že je núdzový stav. Vyzývam ľudí, aby zvážili, či do takejto prevádzky pôjdu,” zhrnul v krátkosti hlavný hygienik SR Ján Mikas, pre pluska.sk na margo prevádzok, ktoré otvorili. „Prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia znamenali zatvorenie alebo výrazné obmedzenie gastro sektora, čo spôsobuje obrovské ekonomické škody a sú priamou príčinou existenčných problémov tisícov podnikov a zamestnávateľov,“ upozornil Marek Harbuľák z Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Dnes už, žiaľ, vieme, že gastrosektor a ostatné služby cestovného ruchu zasiahla pandémia viac ako ostatné odvetvia a plošná pomoc zo strany štátu nie je dostatočne účinná. „Žiadame prijatie rýchlych opatrení príslušnými rezortmi, ktoré pomôžu sektoru získať financie, aby mohli prežiť ťažké obdobie nasledujúcich mesiacov,“ dodal pre Pravdu. Prichádzajú ďalšie obmedzenia v súvislosti s Lockdownom, a my pre Vás pripravujeme ich aktuálne zhrnutie. „Jednoznačne, pokiaľ Ústavný súd nevydá také stanovisko, ktoré by pozastavovalo účinnosť uznesenia vlády o vyhlásení núdzového stavu, treba rešpektovať princíp legitimity zákona, teda dodržiavať všetky právne predpisy vrátane tých, ktoré obmedzujú činnosť jednotlivých prevádzok. Obdobne ako iniciatíva v oblasti kultúry vyvinula pomerne silný verejný tlak na uvoľnenie opatrení, je podľa môjho názoru verejná mienka naklonená k tomu, aby sa uvoľnenie prísnych opatrení dotklo aj majiteľov a pracovníkov v gastro sektore,“ dodáva odborníčka z konzultačnej spoločnosti V4 Group. Bojovať sa stále oplatí, realita je zlá, zostáva dúfať. Nové obmedzenia by mali priniesť aj vôľu, efektívnejšie riešiť kritickú situáciu v gastropodnikaní.

 

 

My sme sa opýtali viacerých prevádzok na ich momentálnu situáciu v malej ankete:

 

Jozef Kaňuk, majiteľ Nico caffé,  Gottwaldka ,  Zwicker , Loft, Kromka v Prešove a Košiciach

Do iniciatívy otvárania prevádzok sme sa nezapojili s nijakou z našich prevádzok. Nevidíme v tomto riešenie. Gastro potrebuje jasný plán záchrany, tu sa už nebavíme o kompenzáciách ale o rýchlej pomoci. Drvivá väčšina nášho sektoru je na kolenách a tento protest je len logickým vyústením dlhodobého ignorovania nás, ako zamestnávateľov, živiteľov rodín a rodičov. Bohužiaľ, myslím si, že pokiaľ v blízkej
dobe nedostaneme konkrétny plán záchrany, tak dnešok bol len kvapkou v mori. Btw: Je 8.12. zo sľubovanej pomoci plus sme nedostali zatiaľ nič, 0€. Práve dnes ma informoval úrad práce o nejakom nedoplatku v zdravotnej poisťovni, ktorý keď nedorovnáme, tak nám ani nič nedajú. O tom že odvody za zamestnancov zo zavretých prevádzok sú raz také, ako výška „pomoci“ už radšej ani nehovorím…Takže krivde, bezmocnosti a zúfalstvu ľudí, ktorí otvorili, úplne rozumiem. Čas sa nám kráti…

Mayo Galuška, pražiar kávy 9 Grams Coffee a majiteľ prevádzok v Žiline a v Bratislave

Vidím v tom dve roviny. Áno, chcem otvárať za každú cenu. Chcem otvárať aj preto, že kompetentní do dnešných dní nedali žiadne vyjadrenia o „možno“ nakazených v prevádzkach. Alebo to skúsim opačne, zavreté je od cca 24.10. a v posledných dňoch začali prípady pozitívnych opäť rásť. Z toho jednoznačne vyvodzujem závery, že gastrosektor nijako neprispel k šíreniu vírusu, keďže bolo zatvorené. Na druhej
strane máme zodpovednosť za osudy zamestnancov a riskovať, že kvôli rozhodnutiu otvoriť môžu prísť o prácu. Zvažujeme aj my, čo urobíme, ale osobne mi extrémne vadí nejednotnosť všetkých asociácii, rozdrobenie, každý hra svoju ligu a nič nie je komplexné. A to sa dnes odzrkadľuje v praxi. Za 20 rokov môjho podnikania v gastre nebola za nami žiadna inštitúcia, asociácia, alebo podobné združenie. A tu je ten dopad, keď treba aby nás niekto zastupoval, nie je ho…

Eva Wolfová, majiteľka Pan Cakes, Bratislava

Rozumiem, že všetci v gastre sme na dne, finančná pomoc od štátu za október dorazila málo komu, pokiaľ ale nezaplatíme odvody a zdravotku načas, príspevok ani nedorazí, pýtam sa a z čoho to máme zaplatiť? Nie je fér, že nákupné centrá sú plné ľudí a my zatvorení, ale pre mňa je to risk, ak by som mala dostať niekoľko tisícovú pokutu, alebo prísť o príspevky na mzdy za okt.,novem.,december (čo jedného dňa snáď dorazia ) kvôli 2 týždňom otvorenia pred Vianocami, ľudí by bolo aj tak málo. Ale ak sa k nám budú správať rovnako aj v novom roku, 90% vrátane mňa otvorí. Lebo tu nejde, že chceme silou mocou otvoriť, my nemáme z čoho žiť vďaka slabej a nie na čas posielanej finančnej pomoci od štátu, keby bola dostatočná ako v Čechách či v Rakúsku, ani nepípneme. Takže chápem ľudí čo otvorili a rovnako aj
tých, ktorí počkajú čo bude v januári, sme zatlačení do kúta a nikto si neuvedomuje, že sme zúfalí a nemáme z čoho platiť potrebné veci a vláda radšej otvára lyžiarske strediská. Nákupné centrá, ktoré sú plné ľudí necháva otvorené. Verím len, že toto nebude zámienka pre vládu ako sa na nás úplne vykašľať a všetko zvalí na nás, že kvôli gastru, čo nerešpektuje pravidlá, stúpli čísla a zhoršila sa situácia a že výrok, že nás otvoria po Veľkej noci či v máji je totálna hlúposť. To rovno môžeme zavrieť hneď.

Peter Kútny, Facility System Hub, Trenčín

Disciplinovane sme na jar zatvorili. Predávali cez okienka. Následne sme podstúpili testovanie v dvoch kolách, aby sme sa zodpovedne postavili k nášmu zdraviu i zdraviu zákazníkov. Bolo povedane, že po eliminácii rizikových regiónov sa v čistých, vráti život do normálnych koľají. Chceli sme len robiť svoju robotu. Gastro prešlo nepovšimnutím, akoby neexistovalo. V gastro prevádzkach sa nakazilo podľa štátnej štatistiky 20 ľudí. I keď sú gastro prevádzky od októbra zatvorené, nijako to neovplyvnilo rast či pokles nakazených. Znamená to, že nie sú ohniskom nákazy. Štátna pomoc bola na jar výsmechom, nie reálnou pomocou. Tzv. pomoc bola rádovo v stovkách € na zamestnanca. Podmienok bolo toľko, že odrádzali, resp po ich implementácii bola výška “pomoci” úbohá. Teraz to vyzerá tak, že SP robí
účelovo všetko preto, aby oddialila akúkoľvek formu pomoci. Robia sa prieťahy, každý subjekt má v systéme evidovane zázračne nedoplatky vraj u zdravotných poisťovní – v systéme nevidia vraj výšku len to, že je nedoplatok!?! Subjekty musia žiadať od ZP potvrdenia o nedoplatkoch. Proste odmietnutie formou prieťahov. Aktuálna situácia je existenčná. Mnohí, ktorí sme teraz otvorili, to urobili zo zúfalstva.
Ak sa im nepomôže aspoň tým, že budú môcť mať regulovane otvorené, tak k Novému roku zatvoria definitívne a prepustia zamestnancov. Naplnia sa úrady práce. Štát bude mat vyššie výdavky. Ak si štátny úradníci myslia, že dávať pokutu takto zdecimovanému odvetviu a podnikateľom je ok, je to z ich strany arogancia a nepochopenie systému obehu peňazí. Lebo keď si odfajčia mnoho podnikateľských
subjektov, neviem kto bude na ich výplaty prispievať do štátnej pokladne. Vyzerá to tak, akoby mal niektorý z mocipánov zášť voči drobnému gastro segmentu, resp. k drobnému podnikaniu celkovo. Lebo veľké obchoďáky sú preplnené bez obmedzení a povšimnutia štátu, ale malej prevádzke sa minister zdravotníctva VYHRÁŽA v rozhlase tvrdými až 20.000 € pokutami!!! Ide tu o nechutnú a nepochopiteľnú selektívnu (ne)spravodlivosť.

 

 

Text: Maria Baláž – Gyuranová

Foto: archív Kavickari.sk

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články