Sylvia Holopová z Boutique Hotel Hviezdoslav: „Hotelierstvo je náročná, ale krásna práca s ľuďmi a pre ľudí“

 Sylvia Holopová z Boutique Hotel Hviezdoslav: „Hotelierstvo je náročná, ale krásna práca s ľuďmi a pre ľudí“

Rodinný historický Hotel Hviezdoslav, sídliaci v Kežmarku, sa v uplynulom období tešil z viacerých prestížnych ocenení. V hotelierstve je takýto úspech, špeciálne v súčasných ťažkých časoch, naozaj motivujúci. Každý úspech je však nielen veľkou motiváciou, ale aj záväzkom neustále napredovať a skvalitňovať služby. A to sa Hotelu Hviezdoslav naozaj darí. Ak ste zvedaví, ako sa hotel popasoval s pandemickou krízou, aké zaujímavé podujatia sa v ňom organizujú a ako cieli na klientelu, začítajte sa do rozhovoru s riaditeľkou hotela Sylviou Holopovou. 

Sylvia Holopová je bývalá riaditeľka hotelovej akadémie a učiteľka slovenského a nemeckého jazyka. Aktuálne je už 11 rokov riaditeľkou Hotela Hviezdoslav v Kežmarku.

Vlastníte malý butikový hotelík Hviezdoslav v Kežmarku a tento rok ste získali niekoľko prestížnych ocenení. Čo pre Vás ako majiteľku znamená takýto úspech? A čo Vás motivuje vo Vašej práci?

Boutique Hotel Hviezdoslav**** v Kežmarku je rodinný historický hotel a tento rok sme získali niekoľko ocenení. V novembri 2022 sme získali ocenenie Zlatá firma. Od Asociácie Heritage hotels of Europe dostal hotel ocenenie v kategórii Heritage and Culture v historickom kaštieli Sidónia v Maďarsku 19. 11. 2022. V ten istý deň sme preberali 2 ocenenia v Istanbule. Signum Virtutis – pečať výnimočnosti od Seven Stars Hospitality and Lifestyle v kategórii historický boutique hotel. Zároveň sme získali 2. cenu Signum Virtutis ako národnú cenu za najlepší historický boutique hotel Slovenska.

Hotel Hviezdoslav získal v roku 2022 niekoľko prestížnych slovenských i svetových ocenení pre najlepší historický boutique hotel.

Je to naozaj veľký úspech a veľmi sa tešíme. Každý úspech je pre nás všetkých veľkou motiváciou, ale aj veľkým záväzkom naďalej zdokonaľovať naše služby. Pre mňa, ako riaditeľku Hotela Hviezdoslav, je motiváciou spokojnosť hostí, ich záujem o naše služby, ako aj podpora hostí v našej práci pre nich. V hotelierstve je dnes úspech úžasný a motivujúci. Od zajtra však začíname opäť znovu so snahou poskytovať čo najlepšie služby a vymýšľať nové produkty, aby boli hodné pečate výnimočnosti.

Hotel Hviezdoslav je zrekonštruovaný v historickom štýle a ponúka autentické romantické zákutia, ktoré si hostia zamilovali. Aj vďaka tomu sa teší z mnohých prestížnych ocenení.

Ocenenia ste získali v neľahkých časoch, čo je obdivuhodné. Pandémia kovidu v posledných rokoch ovplyvnila chod a fungovanie mnohých malých i veľkých hotelov na Slovensku. Ako sa s ňou vyrovnal Hotel Hviezdoslav?

Obdobie pandémie, vojna na Ukrajine, inflácia a energetická kríza sú fenomény, ktoré silne poznačili, ovplyvnili a vždy ovplyvňujú nielen našich hostí, ale aj celý segment cestovného ruchu. Prežitie tohto náročného obdobia je obrovskou skúškou nás všetkých. Hotel Hviezdoslav nebol a nie je výnimkou. Snažili sme sa nájsť aspoň nejakú čiastočnú alternatívu, aby sme prežili a nemuseli prepúšťať našich ľudí.

Preto sme počas pandémie, keď bol Hotel Hviezdoslav zatvorený, piekli domáci kváskový chlieb, pečivo a babičkine koláče na základe e-mailových objednávok. Starším ľuďom a chorým sme aj doručovali výrobky a urobili sme online Fašiangovú zabíjačku. V rámci nej sme vytvorili ponuku na sociálnych sieťach a ľudia si objednávali balíčky, ktoré sme na terase hotela predávali. V priebehu 2 hodín bolo po výrobkoch. To isté sme urobili aj na Veľkú noc s veľkonočnými balíčkami domácich údenín a iných dobrôt. Piekli sme veľkonočné pečivo aj veľkonočných zajacov a pred Vianocami zasa vianočné suché pečivo. Varili sme obedové menu cez okno a robili sme jeho rozvoz.

Pani riaditeľka Sylvia Holopová priznáva, že obdobie pandémie, vojna na Ukrajine, inflácia a energetická kríza boli a sú ťažkou skúškou aj pre Hotel Hviezdoslav. Spolu so zamestnancami však našli dosť síl a entuziazmu, aby túto situáciu dokázali zvládnuť.

Hotelierka s veľkým srdcom

Čítať viac >

Pre Hotel Hviezdoslav to bolo veľmi náročné, ale zachovali sme si našich klientov aj po uvoľnení opatrení a otvorení prevádzky. Ubytovávali sme firemnú klientelu, ktorá mala výnimku pri zachovaní všetkých hygienických predpisov. Robili sme drobné opravy a generálne upratovanie. V minulom roku sme rekonštruovali kuchyňu, kde sme predvídavo vymenili technológie za modernejšie a šetriace energiu. Naozaj sme vynaložili veľkú snahu, aby ľudia neboli úplne v izolácii. A hlavne, aby úplne nestratili pracovné návyky.

Ako vyzerá bežný pracovný deň riaditeľky Hotela Hviezdoslav?

Bežný pracovný deň riaditeľky Hotela Hviezdoslav sa začína kontrolou stredísk, komunikáciou s pracovníkmi. Potom nasleduje doobedňajšia káva a bežná práca s prípravou podkladov pre podujatia v hoteli. Ďalej kontrola pripravenosti akcií v hoteli, vybavovanie pošty a administratívy. Počas kovidu to bolo chvíľami až neúnosné vyrábať a skoro denne rozpracovávať nové vyhlášky ÚVZ SR na podmienky hotela, ktoré deň platili a potom to bolo opäť inak. Neskôr to boli odídenci z Ukrajiny, ktorým bolo potrebné pomáhať vybavovať doklady atď. My sme malý hotel a nemáme zbytočných zamestnancov na vybavovanie takejto agendy, takže som to robila ja. No a potom treba školiť zamestnancov na nové podmienky a hotel na ne aj nastaviť.

V Hoteli Hviezdoslav máte dlhodobo stabilný personál, čo je tiež veľmi výnimočné – čomu to pripisujete? Motivujete niečím – ako bývalá pedagogička – svojich zamestnancov?

Personál hotela – to je duša hotela, a preto sa snažíme udržať si ho. Ale aj u nás v Hoteli Hviezdoslav sa časť personálu vymenila práve počas kovidu a po ňom. Dnes chcú mladí ľudia častejšie meniť svoje miesta, hľadajú sa, mnohí si zakladajú rodiny. Zároveň sú platy v gastre a hotelierstve dlhodobo nízke. Preto ak niektorí odišli, pochopila som to, ale ostali sme v kontakte. Financie sú zvlášť v súčasnosti veľmi dôležité, ale pre zachovanie pracovníka nie vždy najdôležitejšie. Snažíme sa umožňovať zamestnancom ďalšie vzdelávanie v odbore, správať sa k nim empaticky, chápať ich problémy a byť pri ich riešení nápomocní. Hotel Hviezdoslav nemá veľké množstvo zamestnancov a je veľmi dôležité vybudovať si vzájomnú dôveru a ukázať im, že nám na nich záleží.

Riaditeľka Hotela Hviezdoslav vyslovila jednu veľmi peknú a výstižnú myšlienku: „Personál hotela – to je duša hotela.“ Opisuje ňou snahu udržať si personál aj v ťažších časoch a ukázať mu, že nám na ňom záleží – lebo oni sú pre chod hotela kľúčoví.

Aká klientela navštevuje Hotel Hviezdoslav v Kežmarku?

Hotel Hviezdoslav navštevuje rôznorodá klientela. Sú to domáci hostia, hostia z Česka, Nemecka, Rakúska i zo Švajčiarska, ktorí chodia po stopách svojich predkov. Kežmarok bol totiž v minulosti nemeckým mestom, kde žili aj Maďari, Bulhari či Poliaci. V samotnom meste a okolí bola veľmi silná židovská obec, a preto sme mali aj veľa hostí z Izraela. Potom sú to Američania, Francúzi, Belgičania, Španieli či Briti. Pred kovidom v letnej sezóne sa u nás stretávalo viacero národností. Potom to šlo do útlmu, lebo každý sa bál cestovať a boli rôzne obmedzenia. Táto letná sezóna však už bola pomerne dobrá a aj zahraničných hostí pribúdalo. Verím, že sa to bude zlepšovať, ale všetko súvisí so všetkým. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať celková situácia vo svete i u nás doma.

Ako v Hoteli Hviezdoslav cielite na klientelu – čím sa snažíte prilákať nových návštevníkov?

Jednoznačne kvalitou služieb, srdečnou a priateľskou atmosférou, osobným prístupom k hosťom a predvídaním ich požiadaviek. V neposlednom rade aj novou ponukou produktov a komunikáciou s hosťami počas ich pobytu, to je veľmi dôležitý moment. Viete, ak je hosť spokojný, cíti sa dobre, bezpečne a dostane niečo viac, ako očakával, povie to ďalším známym a to je najlepšia propagácia. V Hoteli Hviezdoslav máme už niekoľko rokov aj silnú zahraničnú firemnú klientelu a to je pre nás tiež veľká pomoc pri získavaní nových klientov. Sme členmi Asociácie historických hotelov Slovenska a Heritage Hotels of Europe a to má taktiež svoje výhody. No a nakoniec je to aj PR hotela na sociálnych sieťach, v elektronických i printových médiách a práca s verejnosťou mesta a okolia.

Hotel Hviezdoslav cieli na klientelu najmä kvalitou služieb, atmosférou, prístupom, ponukou či komunikáciou. Pani riaditeľka Sylvia Holopová však prízvukuje, že rovnako dôležité je aj PR hotela – jeho prezentácia v médiách či na sociálnych sieťach.

Dozvedela som sa, že Hotel Hviezdoslav organizuje aj mnohé kultúrne/vzdelávacie podujatia v rámci mesta Kežmarok.

Vo vízii Hotela Hviezdoslav máme zakomponované, že nebudeme poskytovať len ubytovanie, stravovanie, wellness služby a bowling. Sme aj kultúrno-spoločenským centrom pre našich hostí a obyvateľov mesta i okolia. Tým nadväzujeme na tradíciu hotelierstva v Kežmarku v minulosti, ktoré tu bolo veľmi známe. Preto sme začali s organizáciou tematických večerov a so zážitkovou gastronómiou. Jej cieľom je sprostredkovať hosťovi zážitok a zaujať ho. Mala by ovplyvniť všetky jeho zmysly netradičnou ponukou pokrmov a nápojov, atmosférou, postojmi personálu, jeho komunikatívnosťou, profesionalitou a niečím novým, neznámym, prečo sa bude vracať a privedie aj svojich priateľov. V neposlednom rade je to aj jeden zo spôsobov, ako sa odlíšiť od konkurencie.

Ako prebiehajú tieto večery zážitkovej gastronómie?

Počas týchto večerov využívame formu fine dining, čo je najvyššia forma zážitkovej gastronómie. Ide o spojenie a vzájomnú harmóniu všetkých zmyslov a atmosféry prostredia. Je to náročné na organizáciu, prípravu i samotné suroviny. My sme tematické akcie v Hoteli Hviezdoslav rozdelili so zameraním na určitý druh potravín a tému. Je to napríklad obľúbená Tradičná fašiangová zabíjačka na prelome januára a februára s ľudovým zvykoslovím a hudbou a tradičnými zabíjačkovými špecialitami. Ďalej zverinové hody, kačacie či husacie hody, rybacie špeciality, barbecue atď.

Potom sú to podujatia zamerané na krajinu či región, ktoré sa viažu ku gastronómii a kultúre nejakej krajiny. Sú to náročné podujatia, lebo sa treba zoznámiť s danou kuchyňou, zostaviť 5- až 6-chodové menu a do dekorácií zakomponovať aj prvky charakteristické pre danú krajinu či región. Tým zvyšujeme autenticitu prostredia. Zároveň treba všetko zladiť s hudobnou i tanečnou produkciou, nápojmi či so sprievodným slovom. Ide nám o to, aby si hosť okrem chute a zážitku odniesol aj nové poznatky. Takýto bol Španielsky, Grécky, Taliansky, Toskánsky či Francúzsky večer v rámci projektu Goût de de France.

Hotel Hviezdoslav organizuje obľúbené tematické akcie s rôznym zameraním. Využívajú pri tom fine dining – najvyššiu formu zážitkovej gastronómie.

V Hoteli Hviezdoslav organizujete aj obľúbené kultúrne akcie, ktoré sa týkajú mesta Kežmarok. Sú obľúbené medzi domácimi, prípadne lákajú aj iných návštevníkov?

V Hoteli Hviezdoslav pripravujeme akcie spojené s históriou nášho mesta, udalosťami, legendami či významnými osobnosťami histórie i umeleckého života u nás i vo svete. V každom prípade je opäť potrebné naštudovať fakty o tom, čo budeme robiť. Zohľadňujeme gastronómiu daného obdobia, módu, kultúru, obľúbené jedlá a nápoje osobností, ich zvyklosti. To všetko zladíme s kultúrou daného obdobia a prostredia.

Opäť je dôležitá dekorácia stolov, prostredia, vhodná prezentácia menu, nápojov a zakomponovanie nejakej zaujímavosti do programu. Tá sa spravidla viaže k danej udalosti, obdobiu, osobnosti v hudobnej, dramatickej alebo tanečnej podobe. Takými podujatiami boli Večer Imricha Thökölyho, Večer Márie Terézie, spojený s prehliadkou módy na cisárskom dvore, Večer Franka Sinatru či Pocta Karlovi Gottovi. Veľmi sa tešíme, že ľudia majú o tieto podujatia záujem, obľúbili si ich a navštevujú ich aj hostia z celého okolia.

Aké ďalšie akcie pripravujete v rámci hotela a čím sú zaujímavé?

Robíme aj podujatia v rámci enogastronómie – degustácie jedál a ich snúbenie s vínami. Ide napríklad o 50 odtieňov ružového vína s jedlami, ktorá je mimoriadne obľúbená. Červené vína zasa snúbime v rámci podujatia Country večer so školou tanca so steakmi a s cigarami.

Na záver letnej sezóny robí Hotel Hviezdoslav veľmi zaujímavé podujatie Chute a emócie z rôznych kútov sveta, v rámci ktorého robíme aj otvorenú kuchyňu. Hostia tak môžu priamo sledovať prípravu jedla. Tento rok sme prezentovali Argentínu, Portugalsko, Turecko, Maďarsko a Francúzsko. K tomu sme dokomponovali aj tanečné čísla či hudobnú produkciu a zaujímavé informácie o daných krajinách.

Za zmienku stoja akcie spojené s históriou, udalosťami, legendami či významnými osobnosťami mesta Kežmarok, ktoré lákajú nielen miestnych, ale aj hostí z celého okolia tohto malého mestečka. „Zohľadňujeme gastronómiu daného obdobia, módu, kultúru, obľúbené jedlá a nápoje osobností, ich zvyklosti. To všetko zladíme s kultúrou daného obdobia a prostredia,“ vysvetľuje riaditeľka hotela Sylvia Holopová.

Zážitková gastronómia má veľký potenciál nielen v boji o hosťa, ale aj v jeho udržaní, lebo vždy prináša niečo nové, zaujímavé. Ľudia chcú vo svojom voľnom čase získať nové poznatky a súčasne sa pobaviť v príjemnej atmosfére. Okrem týchto podujatí, keďže sme Hotel Hviezdoslav, od roku 2012 organizujeme literárne večery s poprednými slovenskými autormi. Mali sme tu už autorov ako Jozef Banáš, Veronika Homolová Tóthová, Andrea Cadington, Michal Hvorecký, Arpád Šoltész, Eva Urbaníková, Tina van der Holland či Nora Baráthová atď. Noc literatúry a aj tieto podujatia sú veľmi vyhľadávané.

Raz ročne Hotel Hviezdoslav organizuje aj charitatívnu módnu prehliadku – napríklad Zabudnutá krása modrotlače, Vývoj módy od gotiky po 20. roky 20. storočia. V rámci otvorenia letnej sezóny sme organizovali záhradnú slávnosť na terase hotela. V rámci nej bola prezentovaná aj módna prehliadka letných šiat, klobúkov či párt. Výťažok dávame na podporu chorých alebo talentovaných detí nášho mesta a okolia.

Čo je podľa vás dôležité, aby podnikanie v hotelierstve dokázalo zdravo rásť? Aká je vaša stratégia?

Veľmi dôležitá je spoločenská klíma a normálne, zdravé podnikateľské prostredie i normálne vnímanie podnikateľov zo strany štátu. Zároveň je podstatné vnímanie cestovného ruchu a jeho služieb ako veľmi dôležitej súčasti hospodárskeho a kultúrneho života krajiny. Okrem toho ide o jednu z veľmi dôležitých foriem prezentácie prírody a kultúry nášho krásneho Slovenska. Žiaľ, tento moment už dlhšie obdobie, a v súčasnosti zvlášť, na Slovensku úplne absentuje.

Čo Vás počas hotelierskej kariéry najviac prekvapilo, čo potešilo a čo, naopak, zarmútilo?

Pre každého hoteliera je veľkým potešením, ak je o hotel záujem, spokojnosť hostí, ktorí sa vracajú, ich priazeň. Čo ma prekvapilo a zároveň potešilo, že ľudia majú záujem o históriu, literatúru, umenie aj v tomto náročnom období, aké žijeme. Teší ma, že sa chcú stretávať na našich podujatiach a oddýchnuť si od každodenných problémov, za čo im úprimne ďakujem.

Čo ma zarmútilo, je deštruktívna politika vlády voči cestovnému ruchu. Vnímanie podnikateľov v cestovnom ruchu ako zlodejov a podvodníkov vo všeobecnosti. Nepáči sa mi zbytočné politikárčenie namiesto odborných diskusií a zobratia si ponaučenia od tradičných krajín cestovného ruchu, ktoré rozumejú tomuto segmentu i tomu, aký má prínos pre ich krajiny. Tento problém tu však bol od roku 1990 a počas pandémie a následných udalostí sa ešte prehĺbil. Verím však, že zdravý rozum zvíťazí a dôjde k normálnej spolupráci. Lebo aj dnes sú vo vláde a v parlamente ľudia, ktorí tomu rozumejú, len je ich, žiaľ, málo.

„Pre každého hoteliera je veľkým potešením, ak je o hotel záujem, spokojnosť hostí, ktorí sa vracajú, ich priazeň,“ s úsmevom hovorí riaditeľka hotela.

Aké prianie či cieľ v rámci Hotela Hviezdoslav by ste radi naplnili v najbližšom čase? Čo je pre vás výzvou?

Mojím prianím je, aby sa nám podarilo prekonať všetky problémy súčasnosti a mohli sme sa zaoberať aj rozvojom Hotela Hviezdoslav, ktorý by opäť vylepšil a zdokonalil služby smerom k hosťom. Prajem si, aby moji spolupracovníci, majitelia boli zdraví a tešili sa zo svojej práce, lebo oni sú pre hotel tým najdôležitejším faktorom okrem hostí. Je to veľmi náročná práca s ľuďmi a pre ľudí, ale krásna. Prajem slovenskému hotelierstvu konečne slnečnejšie dni a veľa dobrých hostí i pracovníkov.

 

Boutique Hotel Hviezdoslav nájdete aj na Facebooku a Instagrame.

 

Text: Katarína Kántorová

Fotografie: Rudolf Sladkovský

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Katka Kántorová

Zanietená jazyková redaktorka, ktorej hlavnou pracovnou náplňou je mať oči na stopkách, len čo sa na obzore objaví nejaká chybička. Od štúdia na vysokej škole až dodnes prešla rôznymi redakčnými profesiami, no s určitosťou vie, že okrem korigovania sa v živote nezaobíde ani bez písania. A, samozrejme, bez dobrej kávy a milej mačacej spoločníčky Ellie.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články