Balík pomoci pre cestovný ruch nestačí – aké kroky plánuje ministerstvo?

 Balík pomoci pre cestovný ruch nestačí – aké kroky plánuje ministerstvo?

 

Vláda pôvodne predpokladala, že suma vyčlenená v decembri 2020, pokryje fixné náklady podnikateľom v sektore cestovného ruchu až do konca roka 2021. Minister Andrej Doležal priznal, že vyčlenených 100 miliónov budú musieť navýšiť.

,,Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov​ iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do “schémy pomoci”,” povedal minister. O akú sumu pôjde zatiaľ nekonkretizoval.  Napriek maximálnemu úsiliu zo strany ministerstva, nemajú zatiaľ na účte pomoc zo schémy, podľa prieskumu platformy Stále máme chuť, 4 z 5 gastroprevádzok. “Samozrejme rozumieme mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa títo podnikatelia ocitli. Robíme sedem dní v týždni, čo je v našich silách, aby sa peniaze k žiadateľom dostali čo najskôr. Stále však platí, že pri posudzovaní žiadostí musíme postupovať precízne.  Nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu,” uviedol minister.

 

bottova-kavickarisk-kava-ranajky-banskabystrica-igorcajko

hario-v60-priprava-mlsnacava-5

Alternatívna príprava kávy doma: Hario V60

Čítať viac >

 

30 + 30

Ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní. Keď si to teda zilustrujeme, ak prevádzka podala žiadosť hneď v deň spustenia schémy pomoci tj. 15. 12., lehotu na vyplatenie peňazí má ministerstvo do polovice marca.  Priemerná doba vybavenia žiadosti je momentálne 40 dní. “Áno, je pravda, že v niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti, napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť, v tomto prípade kontaktujeme žiadateľov a prosíme ich o doplnenie ich žiadosti,” upresnil Doležal. Podľa ministra, sa pod predĺženie lehôt s podpísalo aj to, že viacerí zamestnanci boli chorí. Kvôli zrýchleniu procesov, ministerstvo prijalo aj brigádnikov, ktorí denne posúdia približne 150 žiadostí.

 

foto
Priemerná doba vybavenia žiadosti je momentálne 40 dní.

Žiadateľ nesmie byť dlžník

 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska poukázala, na svojej stránke, aj na ďalšiu prekážku, ktorá komplikuje a zdržuje proces vyhodnocovania žiadostí v schéme pomoci. A to, že žiadateľ nesmie byť dlžníkom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v čase posudzovania jeho žiadosti. Pôvodne malo postačovať, aby táto povinnosť bola splnená k 31. 12. 2019. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, to však v čase zverejnenia výzvy neumožňoval. Až zmenou zákona, účinnou od 1. 1. 2021, bola táto podmienka zrušená. Ministerstvo však momentálne musí naďalej posudzovať žiadosti podľa podmienok v pôvodne zverejnenej výzve, aby nedošlo k ďalšiemu zdržaniu procesu schvaľovania už doručených žiadostí. Ako však uvádza Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska: „Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám v diskusii pri príprave výzvy na ďalšie obdobie potvrdilo, že túto podmienku zruší. To znamená, že pri posudzovaní nových žiadostí v rámci výzvy de minimis už nebude ďalej kontrolovať a preverovať skutočnosť, či žiadateľ spĺňa podmienky §8a zákona.“

 

foto
Žiadateľ nesmie byť dlžníkom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v čase posudzovania jeho žiadosti.

Odklad splatnosti poistného aj za február

Novinky prišli aj zo Sociálnej poisťovne. Na svojej stránke zverejnila informáciu, že zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť poistného na sociálne poistenie aj za mesiac február 2021 do 30. júna 2021 za predpokladu, že ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v tomto mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za február 2021 za zamestnancov sa, však nemení. Poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac február 2021. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru.

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: Ondrej Bobek

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Mária Baláž - Gyuranová

http://www.kavickari.sk

Vyzná sa v zákonoch, je rýchla ako blesk a zároveň si rada dopraje chvíľku pôžitku. Mária je redaktorkou portálu Kávičkári.sk, ktorá má pod palcom rozhovory, eventy, ale najmä novinky s vyhláškami týkajúce sa gastra.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články