Akú pomoc môžete v rámci gastra počas koronakrízy očakávať?

 Akú pomoc môžete v rámci gastra počas koronakrízy očakávať?

 

V HoReCa segmente je existenčne ohrozených viac ako 5 000 prevádzok. Výpadok tržieb, ktorý nastal počas karantény, predstavuje mesačne celých 100 miliónov Eur. Po otvorení, prevádzky, kvôli korona opatreniam, zaznamenali pokles tržieb o 70 – 80%. Niektoré však zaznamenali silné leto, aj vďaka posilnenému domácemu turizmu. Ak ste v tej prvej skupine zaujíma vás, na čo všetko máte nárok? 

meatmeet

Alarmujúce čísla spomenuté vyššie vyplynuli z analýzy FinStatu. Práve zariadenia HoReCa segmentu obsadili prvé tri priečky najohrozenejších podnikateľských subjektov.  Pozreli sme sa na to, aké konkrétne možnosti  pomoci zo strany štátu a EÚ sú tu pre hotely a gastro zariadenia.

baristka-zlatezrnko-kavickari-kavickarisk-salkakavy-kava-praziaren-slovensko-bratislava

1. Prvá pomoc a dotácia na nájomné. Využili ste ju?

Krátko po vyhlásení mimoriadnej situácie prinieslo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  tzv. Prvú pomoc pre zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov. Určená je tým, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo im poklesli tržby o viac ako 20% a udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.  Podľa mnohých sú však podmienky na získanie tejto pomoci nastavené tak, že väčšina prevádzok ju nemá šancu získať. „Prvej pomoci“ vyčítajú aj to, že je viac zameraná na zamestnanosť, no nepokrýva náklady na všeobecné fungovanie firmy.  O dotáciu na nájomné môžu požiadať nájomcovia vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Dotácia sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť tohto obdobia. Prenajímateľ by mal v tomto prípade poskytnúť, na základe dohody, nájomcovi  zľavu z budúceho nájomného, a to na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky.

madame-patisserie-trencin-kolace

2. Podnikateľské kilečko, alebo konečne bude možnosť brať suroviny od drobných lokálnych dodávateľov a iné

V skrátenom legislatívnom konaní poslanci 9. júla 2020 schválili najväčší balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia na Slovensku. 114 opatrení, ktoré sú výsledkom medzirezortnej spolupráce, má zásadným spôsobom pomôcť podnikateľom. Aj keď ide, podľa ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, o jednoduché zmeny, implementovanie všetkých 114 opatrení bude veľkým krokom vpred pre podnikateľské prostredie. Opatrenia si kladú za cieľ najmä odstrániť byrokratické prekážky v zákonoch zrušením niektorých povinností. My sme vybrali 14, ktoré sa týkajú práve HoReCa segmentu. Väčšina nadobudne platnosť do konca tohto roka. 

14 nových opatrení, ktoré sa týkajú gastronómie:

Zrušíme povinnosť mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa).

Zrušíme pokutu za mechanické poškodenie a  pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky  náležitosti (metodický pokyn).

Umožníme otvorenie vybraných prevádzok po splnení všetkých požiadaviek bez finálnej kontroly ÚVZ SR. 

Zrušíme opätovné schvaľovanie podnikateľských priestorov pre nový subjekt pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky.

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj predkladať návrh na jeho zmenu.

Umožníme vstup osôb so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania.

Upravíme povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb predkladať na schválenie a dodržiavať prevádzkový poriadok. 

Nahradíme povinnosť požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o schválenie prevádzky a do času kladného posúdenia zdržať sa v nej vykonávania činnosti pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, oznamovacou povinnosťou.

Umožníme odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov. 

T: 31.12.2020

Zrušíme povinnosť mať vyvesený cenník v ubytovacom zariadení.  T: 31.10.2020

Zrušíme vyhlášku o kategorizácii ubytovacích zariadení.  T: 31.10.2020

Zabránime obciam, aby mohli ukladať podnikateľom povinnosť oznamovať prevádzkový čas, ak ním neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. T: 31.10.2020

Kafe Sýpka

Umožníme zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. T: 31.10.2020

Práve toto opatrenie vyvoláva medzi podnikateľmi v gastro sektore azda najväčšiu diskusiu. Mnohí ho vnímajú ako nesystémové a neúčelové. Na mieste sú obavy prevádzok z poklesu príjmov. Až 1 milión ľudí, totiž využíva za štandardných okolností, možnosť naobedovať sa v reštaurácii alebo inom gastro zariadení.  Iniciatíva Pomoc pre gastro upozorňuje, že toto rozhodnutie bude znamenať zvýšenie administratívnej záťaže na strane zamestnávateľa a tiež, že v zhoršenej ekonomickej situácii, nemusí zamestnávateľ príspevok na stravu vo forme hotovosti preniesť do mzdy. Nie je jasná ani aplikácia takéhoto nariadenia vo veľkých firmách, kde zamestnávateľ cez zamestnanecké jedálne rieši, vďaka kolektívnym zmluvám, stravovanie svojich zamestnancov.

eshop-kavickarisk

3. Návrhy poslancov – prepitné a 10% daň

Aktivitu vyvíja nielen Ministerstvo hospodárstva SR. Poslanci strany Sme rodina predložili na koaličnú radu dva návrhy s potenciálom podporiť cestovný ruch v koronakríze. Prvý návrh hovorí o znížení DPH v cestovnom ruchu na 10 percent, čo vítajú viacerí podnikatelia v gastre. A druhý o, už aj u nás avizovanom, oslobodení prepitného od daní a odvodov. 

slovensko-mobil-eshop-online-nakupovanie-kavickarisk

4. Opatrenia v Európskom meradle. Patria medzi ne aj poukazy.

Služby v cestovnom ruchu tvoria 10%  HDP Európskej únie a vytvárajú pracovné miesta pre 12 miliónov ľudí. Dnes je jasné, že to, kým sa cestovný ruch spamätá, nebude trvať len pár mesiacov. Uvedomujú si to aj na pôde Európskej komisie. A tzv. Tourism and Travel Package chcú pomôcť reštartovať podnikanie v oblasti cestovného ruchu a dopravy. Táto komplexná stratégia zároveň rieši aj to, ako ponúknuť obyvateľom EÚ bezpečné možnosti na oddych. Zaoberá sa aj témami štátnej pomoci a poukazov na služby, využitím finančných programov EÚ a prináša konkrétne nástroje na zachovanie zamestnanosti a podporu lokálneho turizmu. Navrhuje vytvoriť program na rozvoj európskeho turizmu, a to s víziou na najbližších 30 rokov. Viaceré opatrenia je však potrebné vnímať individuálne a tak EÚ vyzýva všetky členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie na pomoc cestovnému ruchu aj lokálne. Odporúča vytvoriť program dlhodobej pomoci na obnovenie plnohodnotných služieb v reštauráciách, hoteloch, doprave a kultúre. Medzi konkrétnymi navrhovanými opatreniami sú:  podpora zachovania zamestnanosti, zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov a rôzne typy poukazov na naštartovanie spotreby.

kavickarisk-kava-salkakavy

5. Obnova dôvery zákazníkov. Rúško, odstup a dezinfekcia.

Je jasné, že na znížení tržieb, ktoré prevádzky pociťujú aj po uvoľnení opatrení, sa podpisuje väčšia opatrnosť zákazníkov a to, že koronavírus opäť naberá na sile. Opätovné plošné zatváranie prevádzok by bolo pre väčšinu z nich likvidačné a tak zodpovední apelujú najmä na opatrnosť občanov a prevádzkovateľov. Vyzývajú, aby svedomito pristupovali k ochrane svojho zdravia dodržiavaním zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a aby boli ohľaduplní k svojmu okoliu. Práve preto je jedným z odporúčaní EU nezabúdať na sprievodné hygienické opatrenia zamerané na ochranu zdravia, lebo tie sú základom obnovenia dôvery zákazníkov v bezpečnosť  využívania hotelových a gastro služieb nielen na Slovensku. Všetkým aktuálnym nariadeniam a odporúčaniam sa venuje podrobne stránka Úradu verejného zdravotníctva SR.

Al Faro

Opatrenia v kocke.

Podnikatelia v gastre sú zatiaľ skeptickí. Ponúkanú pomoc a opatrenia nepovažujú za postačujúce. Tieto závery vyplynuli z ankety iniciatívy Pomoc pre  gastro, na vzorke takmer 500 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok. Napríklad až 68 % podnikateľov považuje postup žiadania o príspevok na nájomné za byrokraticky náročný.  ,,Tretina našich respondentov by potrebovala, aby boli dostupné bezúročné alebo nízko úročené úvery s garanciou štátu. Skepticky vnímajú aj zdobrovoľnenie gastrolístkov, ktoré zníži príjmy v gastro biznise a považujú ho v týchto časoch za nesystémové a neúčelové,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny pre SITA. Z ankety tiež vyplýva, že by podniky privítali najmä zníženie odvodového zaťaženia (67 %) a zníženie DPH (59 %).

kaviaren-spacirka-bratislava-interier-dizajn

Ako ste na tom vy? Zasiahla vás koronakríza? Pomohla vám letná sezóna? Napíšte nám vaše skúsenosti.

Text: Mária Baláž Gyuránová

Foto: Kávičkári

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články