Nový COVID automat

 Nový COVID automat

 

 

Od 16. 8. tu máme novú verziu COVID automatu. V porovnaní s predchádzajúcim má menej fáz a zavádza tzv. protokoly (základ, OTP, kompletne zaočkovaní), z ktorých si jeden musia prevádzky poskytujúce služby vybrať pre svoje ďalšie fungovanie.

 

Zmenil sa aj postup pre výpočet skóre. Dynamiku ochorenia regionálneho charakteru, teda na území okresu, momentálne vyjadrujú 3 ukazovatele:

exterier

Včelco v Smoleniciach vás príjemne prekvapí

Čítať viac >

 

 • 7 dňová incidencia prípadov (počet prípadov za 7 dní na 100.000 obyvateľov),
 • zaočkovanosť okresu,
 • komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie epidemiológmi na RÚVZ (napr. trend incidencie, splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, super – šírenie v populácii, charakter ohnísk, vekovo špecifická dynamika…).

 

Vývoj sa hodnotí voči predošlému týždňu, pričom k zhoršeniu hodnotenia môže prísť okamžite, k zlepšeniu až po potvrdení trendu pri nasledujúcom hodnotení. Lokálny epidemiológ na RÚVZ má však možnosť výsledné skóre pozmeniť o jeden stupeň nahor, alebo nadol (nadol iba v prípade, že incidencia je v spodnej polovici pásma). Pri zmene sa vyžaduje písomné zdôvodnenie, ktoré je uverejnené.

 

sedenie-cuvee-kava-mlsnacava
Od 16. 8. tu máme novú verziu COVID automatu. V porovnaní s predchádzajúcim má menej fáz a zavádza tzv. protokoly (základ, OTP, kompletne zaočkovaní), z ktorých si jeden musia prevádzky poskytujúce služby vybrať pre svoje ďalšie fungovanie.

 

Viditeľné označenie protokolu

 

Každá prevádzka musí od 16. augusta viditeľne vyznačiť, či umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

 1. aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám kompletne zaočkovaným,
 2. výlučne osobám v režime OTP,
 3. výlučne osobám kompletne zaočkovaným.

 

ZÁKLAD – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

 

OTP – výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ – osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

 

Protokoly OTP a očkovaní umožňujú niektorým prevádzkam poskytovanie služieb aj v stupňoch ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia. Taktiež ak je prevádzka stavebne oddelená na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup do jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb.

 

kavickarisk-ranajky-paddock-slovensko
Každá prevádzka musí od 16. augusta viditeľne vyznačiť, či umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

 

 

Pozrime sa podrobne na opatrenia platné pre jednotlivé protokoly v jednotlivých fázach COVID automatu.

 

 

REŠTAURÁCIE, KAVIARNE A BARY

 

MONITORING / ZELENÁ

Kompletne zaočkovaní:  bez obmedzenia

 

OTP:  bez obmedzenia

 

ZÁKLAD:  bez obmedzenia

 

OSTRAŽITOSŤ/ ŽLTÁ

Kompletne zaočkovaní: Exteriér bez obmedzení, Interiér 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti.

 

OTP: exteriér bez obmedzení, Interiér 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti.

ZÁKLAD: terasy do 10 osôb.

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Kompletne zaočkovaní: Exteriér bez obmedzení, Interiér 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti.

 

OTP: Exteriér bez obmedzení, Interiér 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti.

 

ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA/ BORDOVÁ

Kompletne zaočkovaní: Exteriér bez obmedzení, Interiér 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti.

 

OTP: exteriér bez obmedzení, okienkový predaj a rozvoz.

 

ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj a rozvoz

 

OTP: okienkový predaj a rozvoz

 

ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz

 

kaviaren-paddock-kolace

 

 

SVADBY, KARY, VEČIERKY

 

Keďže ide o vysoko rizikovú aktivitu, účasť na takomto podujatí je možná len pre kompletne zaočkovaných, osoby, ktoré sa vedia preukázať negatívnym výsldkom PCR alebo LAMP testu max. 72 hodín od odberu alebo AG testom max. 48 hodín od odberu, osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID – 19 pred nie viac ako 180 dňami a taktiež deti do 12 rokov veku.

 

MONITORING / ZELENÁ

Kompletne zaočkovaní: max. 400 osôb v interiéri, max. 800 osôb v exteriéri.

 

OTP: max. 200 osôb v interiéri, max. 400 osôb v exteriéri

 

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Kompletne zaočkovaní: max. 100 osôb v interiéri, max. 200 osôb v exteriéri.

 

OTP: max. 50 osôb v interiéri, max. 100 osôb v exteriéri

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb v interiéri, max. 80 osôb v exteriéri.

 

OTP: max. 25 osôb v interiéri, max. 40 osôb v exteriéri.

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb

 

OTP: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Kompletne zaočkovaní: zakázané

 

OTP: zakázané

 

castiel-mierovo-slovensko-jedlo

 

UBYTOVACIE ZARIADENIA

 

MONITORING / ZELENÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

OTP: Ubytovanie bez obmedzení. Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní.

ZÁKLAD: Bez obmedzenia. Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní.

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

 

OTP: Ubytovanie bez obmedzení. Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní.

 

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

OTP: Ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness.

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

OTP: Ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness.

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Kompletne zaočkovaní: Zakázané, okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru.

 

OTP: Zakázané, okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru.

 

ZÁKLAD: zakázané

 

izba-elizabeth-hotel

 

WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE (NIE ZO ZDRAV. INDIKÁCIE)

 

MONITORING / ZELENÁ

Kompletne zaočkovaní: Bez limitu

OTP: Bez limitu

ZÁKLAD: Max. 50% kapacity, max. počet osôb do 1000.

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Kompletne zaočkovaní: Bez limitu

OTP: Max. 50% kapacity, max. počet osôb do 1000.

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Kompletne zaočkovaní: Bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatné zriadenia max. 10 osôb.

OTP: Max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatných zakázané.

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Kompletne zaočkovaní: Max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatných zakázané.

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Kompletne zaočkovaní: zakázané

 

OTP: zakázané

 

ZÁKLAD: zakázané

 

Thermal Šírava Spa Resort

 

HROMADNÉ PODUJATIA

 

MONITORING / ZELENÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

 

OTP: státie max. 50% kapacity, sedenie v interiéri aj exteriéri max. 75% kapacity.

Ak nie je možné určiť kapacitu tak max. 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri.

 

ZÁKLAD: státie max. 50% kapacity, sedenie v interiéri aj exteriéri max. 75% kapacity

avšak max. 1000 osôb v interiéri a 500 osôb v exteriéri (+ obmedzenia podľa príslušného sektorového semaforu + obmedzenia podľa plochy priestoru).

 

 

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu

 

OTP: státie max. 25% kapacity, sedenie v interiéri aj exteriéri max. 50% kapacity.

Ak nie je možné určiť kapacitu tak max. 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri.

 

ZÁKLAD: státie max. 25% kapacity, sedenie v interiéri aj exteriéri max. 50% kapacity

avšak sediacich max. 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri a státie max. 100 v exteriéri a 50 v interiéri (+ obmedzenia podľa príslušného sektorového semaforu + zoznam účastníkov).

 

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu (povinný zoznam účastníkov).

 

OTP: max. 25 % kapacity, ak nie je určiteľná tak max. 150 osôb (povinný zoznam účastníkov).

 

ZÁKLAD: max. 10 osôb (+ obmedzenia podľa príslušného sektorového semaforu + zoznam účastníkov).

 

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Kompletne zaočkovaní: bez limitu (povinný zoznam účastníkov).

 

OTP: max. 25% kapacity, ak nie je určiteľná max. 50 osôb (povinný zoznam účastníkov).

 

ZÁKLAD: max. 6 osôb ( zoznam účastníkov).

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Kompletne zaočkovaní: max. 100 osôb (povinný zoznam účastníkov + prísne opatrenia).

 

OTP: zakázané

 

ZÁKLAD: zakázané

 

profile-kaviaren-krupina-33

 

 

RÚŠKO/RESPIRÁTOR FFP2

 

MONITORING / ZELENÁ

Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriéri.

 

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Rúško v interiéri a na HP aj v exteriéri.

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2m.

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a a pri vzdialenosti do 2m.

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami.

 

 

OBMEDZENIE POHYBU

 

MONITORING / ZELENÁ

Bez obmedzenia

 

OSTRAŽITOSŤ / ŽLTÁ

Bez obmedzenia

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČERVENÁ

Bez obmedzenia

 

 1. STUPEŇ OHROZENIA / BORDOVÁ

Obmedzený pohyb s výnimkami od 21.00 do 5.00 (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu).

 1. STUPEŇ OHROZENIA / ČIERNA

Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 do 1.00 (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu).

 

Manuál pre gastro sektor

 

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval dva manuály, jeden z nich pre prevádzkovateľov v gastro sektore, v ktorom nájdete podrobnejšie rozpísané jednotlivé životné a prevádzkové situácie, ktoré môžu v súvislosti s novými opatreniami a nariadeniami v reštaurácii či hoteli nastať. Okrem odpovedí na najčastejšie otázky a vysvetlenia pojmov a pravidiel, v ňom nájdete aj informácie k používaniu aplikácie OverPass, ktorú si môžete stiahnuť z Obchod Play. „Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka. Do manuálov sme preto z praktických dôvodov zahrnuli aj odpovede na základné otázky o fungovaní a používateľskej podpore pre OverPass,“ dodala Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR.

 

Stiahnuť si ho môžete TU.

 

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

 

Foto: Ondrej Bobek, Tomáš Turek

 

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Mária Baláž - Gyuranová

http://www.kavickari.sk

Vyzná sa v zákonoch, je rýchla ako blesk a zároveň si rada dopraje chvíľku pôžitku. Mária je redaktorkou portálu Kávičkári.sk, ktorá má pod palcom rozhovory, eventy, ale najmä novinky s vyhláškami týkajúce sa gastra.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články