Promo

Najlepšie slovenské kaviarne, hotely, či reštaurácie? Spoznajte ich spolu s nami a rovnako čarovný svet HoReCa, ktorý ukrýva množstvo krásnych príbehov. Viac v kategórii Promo.
Promo kategória zahŕňa platené, poväčšine autorské typy článkov, ktoré vypracovala redakcia Kávičkári.sk. Tie sú rozdelené takto:

1. Advertoriál – článok, ktorý je redakčným dielom a vzniká na objednávku klienta podľa konkrétneho zadania. Texty sú volené podľa najlepšieho svedomia a vedomia redaktora, ktorý článok pripravuje a nahadzuje na portál. Rovnako sa pristupuje aj k autorským fotografiám, ktoré fotograf tvorí na základe svojho úsudku a je mu ponechaný jeho vlastný rukopis.

2. PR článok – článok, ktorý dodáva portálu klient a do ktorého redakcia portálu vstupuje len v oblasti štylistických a gramatických úprav. Fotografie k článku môžu/nemusia byť zhotovené redakčným fotografom.

3. Promo – článok, ktorý vznikol na objednávku klienta avšak zadanie nebolo konkrétne a klient ponechal redakcii voľnú ruku. Vstupoval do článku len v rámci významových korektúr. Fotografie boli a sú dielom fotografa a prípadne i redaktora, ktorý sa nachádzal na mieste photoshootingu.

4. Súťaž : súťažou je myslená súťaž, kde cenu venuje klient za účelom zviditeľnenia svojej firmy a značky. Súťaž môže/ nemusí byť platená,

7. Špeciálny projekt: Projekt, ktorý je unikátny svojim spracovaním a je autorským dielom redakcie portálu. Vzniká na objednávku klienta.