Záložka: streed food

orbis streed food

Chuť ulice

Človek nemusí cestovať, aby spoznal chute sveta. Neďaleko metského divadla v Bratislave, na rohu ulíc, nenápadne vyrástol streedfood. Žltou farbou prezentuje svet okolo nás, jeho chute i vône. Je veľký tak akurát na kúpu jedla i rýchle posedenie.

Čítajte ďalej